Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

 

 

adoptiert adoptowany/adoptowana
Bruder der, Brüder brat
Cousin der, -s kuzyn
Ehe die, -n małżeństwo
Einzelkind das, -er jedynak, jedynaczka
Eltern die, nur Pl. rodzice
Elternteil der, -e jedno z rodziców
Enkel der wnuczek
Enkelin die, -nen wnuczka
Exfrau die, -en była żona
Exmann der, -männer były mąż
die Familie gründen założyć rodzinę
Frau die, -en żona
Großeltern die, nur Pl. dziadkowie
Großmutter die, -mütter babcia
Großvater der, -väter dziadek
Mann der, Männer mąż
minderjährig niepełnoletni
Mutter die, Mütter matka
Neffe der, -n siostrzeniec, bratanek
Nichte die, -n siostrzenica, bratanica
Onkel der, – wujek
Paar das, -e para
Pate der, -n ojciec chrzestny
Patin die, -nen matka chrzestna
schwanger sein być w ciąży
Schwester die, -n siostra
Schwiegermutter die, -mütter teściowa
Schwiegersohn der, -söhne zięć
Schwiegertochter die, -töchter synowa
Schwiegervater der, -väter teść
Stiefbruder der, -brüder brat przyrodni
Stiefmutter die, -mütter macocha
Stiefgeschwister die, Pl. rodzeństwo przyrodnie
Stiefschwester die, -n siostra przyrodnia
Stiefvater der, -väter ojczym
Sohn der, Söhne syn
Tante die, -n ciocia
Tochter die, Töchter córka
Traumfreund der, -e wymarzony chłopak
Urenkel der, – prawnuczek
Urenkelin die, -nen prawnuczka
Urgroßvater der, -väter pradziadek
Urgroßmutter die, -mütter prababcia
Vater der, -Väter ojciec
verlobt zaręczony, zaręczona
Verlobte der, -n narzeczony
Verlobte die, -n narzeczona
Verwandte der, -n krewny
Waise die, -n sierota
Zwillinge die, Pl. bliźnięta

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN