Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

Konflikte, Streite und Probleme (Konflikty, kłótnie i problemy)

auslachen wyśmiewać
beleidigt obrażony, urażony, dotknięty
böse sein auf + Akk. być złym na kogoś
brüllen ryczeć, wydzierać się
entschuldigen przepraszać
Generationskonflikt der, -e konflikt pokoleń
heulen ryczeć, buczeć
im Konflikt mit jemandem sein być z kimś w konflikcie
irritieren denerwować, irytować
klagen über + Akk. narzekać, skarżyć się na
nachäffen przedrzeźniać, małpować
nervös werden złościć się, denerwować
Problem lösen rozwiązać problem
schluchzen szlochać
schreien krzyczeć
sich schuldig fühlen czuć się winnym
sich Sorgen machen um / sich sorgen um martwić się o
Streit der, -e awantura, kłótnia
streiten sich mit kłócić się z kimś
übelnehmen czuć się urażonym
verletzen zranić, skrzywdzić
verständigen sich dogadywać się z kimś
verwirren pomieszać, zagmatwać
Verwirrung die, -en zamieszanie
versöhnen sich pogodzić się
weinen płakać

Die Lebenszeiten (Okresy życia)

Baby das, -s dziecko, niemowlę
erwachsen dorastać
Erwachsene der, -n dorosły
Geburtstag der, -e narodziny
Generation die, -en pokolenie
im Alter w wieku
Kind das, -er dziecko
Kindheit die, kein Pl. dzieciństwo
Kinder erziehen wychowywać dzieci
sterben umrzeć
Teenager der, – nastolatek, nastolatka
Tod der, -e śmierć

Feste und Feierlichkeiten (Święta i uroczystości)

Advent der, – e adwent
Allerheiligen das, -kein Pl. Wszystkich Świętych
Allerseelen das, -kein Pl. Zaduszki
Aschermittwoch der, -e Środa Popielcowa
Auferstehung die, -en Zmartwychwstanie
Begräbnis das, – se pogrzeb
Braut die, Bräute panna młoda
Bräutigam der, -e pan młody
Dreikönigsfest das, -e Trzech Króli
Ernte die, kein Pl. żniwa
Erntefest das, -e dożynki
Erstkommunion die, -en Pierwsza Komunia
Fastenzeit die, -en Wielki Post, post
feiern świętować, obchodzić
Feuerwerk das, -e sztuczne ognie
Fronleichnam der, kein Pl. Boże Ciało
Geburtstag der, -e urodziny
gefärbte Eier farbowane jajka
Geschenke bekommen / geben dostawać/dawać prezenty
Geschenke packen / auspacken pakować/rozpakowywać prezenty
Halloween das, -s Halloween
Heiligabend der, -e Wigilia
Hochzeit die, -en wesele
Jahrestag der, -e rocznica
Jubiläum das, die Jubiläen jubileusz
Karfreitag der, -e Wielki Piątek
Karneval der, -e karnawał
Karnevalsumzug der, -umzüge pochód karnawałowy
Kerze die, -n świeca
Kindertag der, -e Dzień Dziecka
Kirche die, -n kościół
Konfirmation die, -en bierzmowanie
letzter Donnerstag vor der Fastenzeit Tłusty Czwartek
Muttertag der, – e Dzień Matki
Namenstag der, -e imieniny
Nationalfeiertag der, -e Święto Narodowe
Nationalhymne die, -n hymn narodowy
Neujahr das, kein Pl. Nowy Rok
Nikolaustag der, -e mikołajki
Oblate die, -n opłatek
Ostern das, – Wielkanoc
Osterhase der, -n zajączek wielkanocny
Parade die, -n parada
Party die, -s przyjęcie, impreza
Pfingsten das, – Zielone Świątki
Postkarte die, -n pocztówka, kartka
Prozession die, -en procesja
Sekt der, -e szampan
Silvester das, – sylwester
singen śpiewać
Stern der, -e gwiazdka
Taufe die, kein Pl. chrzest
teilnehmen an + D brać udział w
Tracht die, -en strój, ubiór
traditionelle Speisen tradycyjne potrawy
Umzug der, die Umzüge pochód
Valentinstag der, -e Walentynki
Vatertag der, -e Dzień Ojca
verkleiden sich przebierać się
Verlobung die, -en zaręczyny
Volksfest das, -e zabawa ludowa
Weihnachten das, – Boże Narodzenie
Weihnachtsbaum schmücken ubierać choinkę
Weihnachtslied das, -er kolęda
Weihnachtsmann der, -männer Święty Mikołaj
zu Weihnachten na Gwiazdkę

 

Vorbereitung und Verlauf einer Party (Przygotowanie i przebieg imprezy)

einladen zapraszać
Einladung die, -en zaproszenie
Einladungen schreiben pisać zaproszenia
Gast der, die Gäste gość
Gäste einladen zapraszać gości
Gäste verabschieden żegnać gości
gratulieren zu + D gratulować
Kerzen ausblasen zdmuchiwać świeczki
Musik hören słuchać muzyki
Salat machen robić sałatkę
Sekt öffnen otwierać szampana
Tisch decken nakrywać do stołu
Torte backen piec tort

 

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN