Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

Im Hotel Und zu Besuch bei Freunden (W hotelu i z wizytą u przyjaciół) 

ausfüllen wypełniać
beachten uważać, przestrzegać
der Besucher, – odwiedzający
das Doppelzimmer, – pokój dwuosobowy
das Einzelzimmer, -s, – pokój jednoosobowy
der Empfang, Empfänge  recepcja
erkundigen sich nach  dowiadywać się o 
Freunde besuchen  odwiedzać przyjaciół 
das Fünf-Sterne-Hotel, -s  hotel pięciogwiazdkowy 
der Gast, Gäste  gość 
der Gasthof, -höfe  pensjonat 
die Grundregel, -n elementarna zasada 
die Grundvoraussetzung, -en  podstawowe wymaganie 
die Hausregel, -n  reguła obowiązująca w domu
der Hoteltag, -e  doba hotelowa
in Betracht ziehen  brać pod uwagę
die Jugendherberge, -n  schronisko młodzieżowe
die Jugendlichen, Pl.  młodzież
luxuriös ausgestattet  luksusowo wyposażony
die Nachtruhe, n  cisza nocna
der Ort, -e  miejscowość, miejsce
preiswert  godny swojej ceny
reservieren  rezerwować
Rücksicht nehmen auf + Akk.  mieć wzgląd na
die Übernachtung, -en  nocowanie, nocleg
umbuchen  zmieniać rezerwację
verbieten  zabraniać
vereinbaren  ustalać, uzgadniać
vergehen  przechodzić, mijać
verschwenden  marnować, trwonić
die Vollpension, kein Pl.  pełne wyżywienie
der Zimmerschlüssel, –  klucz od pokoju

  

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN