Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej. 

 

altersgerecht odpowiedni dla danego wieku
altertümlich starożytny
Artist der, -en artysta cyrkowy
aufgrund na podstawie
Auszeichnung die, -en wyróżnienie
begeistern

zachwycać się 

beliebt ulubiony
Belohnung die, -en nagroda
benötigt potrzebny
Buchstabe der, -n litera
Dialog der, -e dialog

Ehrgeiz der, kein Pl.

ambicja
Einblick der, -e wgląd
eindrucksvoll imponujący
eingesetzt in osadzony w
endgültig ostateczny, definitywny
engagieren sich angażować się
Erfahrung die, -en doświadczenie
erfolgreich odnoszący sukcesy
ergattern zdobywać
Erlebnis das, -se przeżycie
ernennen mianować
Feedback das, -s [ang.] sprzężenie zwrotne, reakcja
Filmvorführung die, -en pokaz filmów
fortsetzen kontynuować
Geschehen das, – wydarzenie
klassisch klasyczny, antyczny
Kritiker der, – krytyk
Künstler der, – artysta
loben chwalić
modern nowoczesny
öffentlich publiczny
realistisch realistyczny
Rezension die, -en recenzja
Stimmung die, -en nastrój
Teilnahme die, -en udział
Ticket buchen / reservieren zarezerwować bilet
Unterhaltung die, -en rozrywka
vergleichen porównywać
verkörpern wcielać
Vorführung die, -en pokaz
widmen poświęcać
zeitgenössisch współczesny
zerstreut roztargniony
Zoo der, -s zoo

 

Die Bewertung (Ocena)

 

berührt poruszający
dumm  głupi
enttäuscht rozczarowujący
erdichtet zmyślony
ergreifend wzruszający
fantastisch fantastyczny
faszinierend fascynujący
Flop der, -s klapa
geheimnisvoll zagadkowy, tajemniczy
hoffnungsvoll obiecujący
interessant interesujący
kitschig kiczowaty
komisch śmieszny
langweilig nudny
lustig zabawny
Meisterstück das, -e arcydzieło
schrecklich straszny, okropny
übelkitschig szmirowaty, kiepski
veraltet przestarzały
witzig dowcipny


 

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN