Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

Die Plätze in der Schule (Miejsca w szkole)

Ankleideraum der, Ankleideräume szatnia
Direktorsbüro das, -s gabinet dyrektora
Hof der, Höfe dziedziniec
Klassenraum der, Klassenräume / Klasse die, -n klasa
Korridor der, -e korytarz
Kulturraum der, Kulturräume świetlica
Lehrerraum der, Lehrerräume / das Lehrerzimmer, – pokój nauczycielski
Sekretariat das, -e sekretariat
Speisesaal der, Speisesäle stołówka
Sportplatz der, Sportplätze boisko sportowe
Turnhalle die, -n sala gimnastyczna
Umkleideraum der, Umkleideräume przebieralnia

Die Leute in der Schule (Ludzie w szkole)

Direktor der, -en dyrektor
Klassenkamerad der, -en kolega z klasy
Klassenlehrer der, – wychowawca
Lehrer der, – nauczyciel
Schüler der, – uczeń
Schülerin die, -nen uczennica
Vizedirektor der, -en wicedyrektor

Die Aktivität und Passivität in der Schule (Aktywność i bierność w szkole)

anstrengen natężać, wytężać, wysilać
bestrafen ukarać
Denkblockade die, -n blokada myślowa
eine Eins kriegen dostać szóstkę
Einfall der, Einfälle koncept, pomysł
Endnoten bekommen dostać wyniki
in Griff bekommen opanować
lehren uczyć kogoś
lernen uczyć się
Lernstoff der, -e materiał do nauki
Lerntipp der, -s wskazówka do nauki
pauken kuć, uczyć się
Prüfung bestehen zdawać egzamin
schaffen pracować, robić
Schulschluss der, kein Pl. koniec szkoły
sich auf die Prüfung vorbereiten przygotować się do egzaminu
sich einschreiben lassen zapisać się
warmlaufen rozruszać się, zrobić rozgrzewkę

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN