1. Die Personaldaten (Dane osobowe) pass

der Vorname (imię) die Straße (ulica)
der Name (nazwisko) die Postleitzahl (kod pocztowy)
das Alter (wiek) die Nationalität (narodowość)
der Beruf (zawód) die Staatsangehörigkeit (obywatelstwo)
das Geburtsdatum (data urodzenia) der Familienstand (stan cywilny)
der Geburtsort (miejsce urodzenia) die Größe (wzrost)
der Wohnort (miejsce zamieszkania) das Gewicht (waga)

 

2. Fragen nach Personalien (Pytania o dane osobowe)

1. Wie ist dein Name? (Jak się nazywasz?) 

Mein Name ist Julia Stein

model4
2. Wie alt bist du? (Ile masz lat?) Ich bin 20 Jahre alt.
3. Wofür interessierst du dich? (Czym się interesujesz?) Ich interessiere mich für Mode.
4. Was bist du von Beruf? (Kim jesteś z zawodu?) Ich bin Modell von Beruf.
5. Wann bist du geboren? (Kiedy się urodziłaś?) Ich bin am 17. Mai geboren.
6. Woher kommst du? (Skąd jesteś?) Ich komme aus der Schweiz.
7. Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?) Ich wohne in Bern.
8. Wie ist deine Nationalität? (Jaka jest twoja narodowość?) Ich bin Schweizerin.
9. Wie ist dein Familienstand? (Jaki jest twój stan cywilny?)  Ich bin verheiratet (zamężna).
10. Wie groß bist du? (Ile masz wzrostu?) Ich bin 1,79 m groß.
11. Wie viel wiegst du? (Ile ważysz?)  Ich wiege 60 kg.

 

3. Die Personenbeschreibung (Opis osoby) 

der Körper

(ciało)

die Haare

khaar

die Augen  

kaugen

die Nase

knase

die Ohren 

 kohr   kohr2

groß (duży) dunkel (ciemne) blau (niebieskie) klein (mały) anliegend (przylegające)
klein (mały, niski) hell (jasne) braun (brązowe) groß (duży) abstehend (odstające)
schlank (szczupły) kurz (krótkie) grün (zielone) breit (szeroki) groß (duże)
dick (gruby) lang (długie) grau (szare) schmal (wąski) klein (małe) 

 

Opisu osoby możemy dokonać na dwa sposoby. Albo piszemy: On ma krótkie włosy. (E hat kurze  Haare.) Albo: Jego włosy są krótkie. (Seine Haare sind kurz.) W języku polskim nie widać żadnej różnicy w przymiotniku (tu krótkie i tam krótkie), lecz w jezyku niemieckim różnica będzie (tu kurze tam kurz). Wynika to z odmiany przymiotnika przez przypadki. Więcej na ten temat znajdziecie tu: Deklination der Adjektive (Odmiana przymiotników)

 

 

Sposób 1 

 

 

 

Sposób 2

kopf Das ist eine Frau. Sie hat langes helles Haar. Sie hat eine kleine schmale Nase. Sie hat große dunkle Augen.       Das ist eine Frau. Ihr Haar ist lang und hell. Ihre Nase ist klein und schmal. Ihre Augen sind groß und dunkel. 

 

 

 

 

 

 

kopf_des_chinesen Das ist ein Mann. Er hat schmale Augen und abstehende Ohren. Er hat eine große Nase. Er hat langes Haar.       Das ist ein Mann. Seine Augen sind schmal und seine Ohren abstehend. Seine Nase ist groß. Sein Haar ist lang.

 

4. Die Charaktereigenschaften (Cechy charakteru)

ehrlich szczery unehrlich nieszczery
freundlich życzliwy unfreundlich nieżyczliwy
pünktlich punktualny unpünktlich niepunktualny
zuverlässig niezawodny unzuverlässig zawodny
talentiert  utalentowany untalentiert nieutalentowany
treu wierny untreu niewierny

 

Przymiotniki z przedrostkiem un-

un- + przymiotnik, zmienia znaczenie danego przymiotnika na przeciwne np. freundlich (życzliwy) – unfreundlich (nieżyczliwy). Dodając przedrostek un- (nie-) można stworzyć antonim do wielu przymiotników, ale nie do wszystkich.

hap   unhap  
ruhig spokojny laut głośny, hałaśliwy
optimistisch optymistyczny pessimistisch pesymistyczny
fröhlich wesoły traurig smutny
fleißig  pilny faul leniwy
nett miły arrogant arogancki
höflich uprzejmy eingebildet zarozumiały
intelligent inteligentny dumm, doof, blöd głupi
klug mądry albern głupkowaty
hilfsbereit uczynny stur, hartnäckig uparty
mutig odważny feige tchórzliwy
sensibel wrażliwy insensibel niewrażliwy

 

6. Ich finde… (Sądzę, uważam…)

Aby wyrazić opinię, najczęściej używa się  czasownika finden (sądzić, uważać). Czyli: Ich finde meine Schwester nett. (Uważam moją siostrę za miłą.) Można też powiedzieć to samo, używając spónika dass (że). Lecz wtedy należy pamiętać o zmianie miejsca czasownika: Ich finde, dass meine Schwester nett ist. (Uważam, że moja siostra jest miła.)

finden

1. Ich finde deinen Hund schön.

Ich finde, dass dein Hund schön ist.

"Ja uważam twojego psa za ładnego."

Ja uważam, że twój pies jest ładny.

2. Du findest deinen Bruder klug.

Du findest, dass dein Bruder klug ist.

"Uważasz twojego brata za mądrego."

Ty uważasz, że twój brat jest mądry. 

3. Er findet seine Freundin arrogant.

Er findet, dass seine Freundin arrogant ist.

"On uważa swoją przyjaciółkę za arogancką."

On uważa, że jego przyjaciółka jest arogancka.

4. Wir finden unsere Klasse intelligent.          

Wir finden, dass unsere Klasse intelligent ist.

"My uważamy naszą klasę za inteligentną."

My uważamy, że nasza klasa jest inteligentna.

5. Ihr findet eure Eltern freundlich.

Ihr findet, dass eure Eltern freundlich sind.

"Wy uważacie waszych rodziców za życzliwych."             

Wy uważacie, że wasi rodzice są życzliwi.

6. Sie finden ihr Auto laut.

Sie finden, dass ihr Auto laut ist.

"Oni uważają ich samochód za głośny."

Oni uważają, że ich samochód jest za głośny.

 

 Lightbulb Zajrzyj do: Wortschatz zum Thema "Der Mensch" (Słownictwo do działu "Człowiek") 

 

Temat opracowano na podstawie:

"Język niemiecki. Trening gimnazjalny. Przygotowanie do egzaminu.", E. Wideńska, M. Wilkowska, wyd.Langenscheidt

"Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.", Paulina Kawa, Joanna Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN