W tym temacie znajdziecie: czas zegarowy i pory dnia, czynności wykonywane w ciągu dnia, "Mój dzień" – opis w czasie teraźniejszym Präsens i przeszłym Perfekt.

 

1. Die Tageszeiten (Pory dnia)

Was? (Co?) Wann? (Kiedy?)
 der Morgen – ranek  am Morgen – rano, rankiem
 der Vormittag – przedpołudnie  am Vormittag – przed południem
 der Mittag – południe  am Mittag –  w południe
 der Nachmittag – popołudnie  am Nachmittag – po południu
 der Abend – wieczór  am Abend – wieczorem
 die Nacht – noc  in der Nacht – w nocy
 die Mitternacht – północ  um Mitternacht – o północy

 

2. Die Uhrzeit (Czas zegarowy)

Aby dowiedzieć się, która jest godzina, używa się pytań: Wie spät ist es? lub Wie viel Uhr ist es? (Która godzina?) Odpowiadając na oba pytania, najczęściej stosuje się krótkie: Es ist … (Jest …) np. Es ist 12 Uhr. (Jest 12 godzina.)

dialog2

die Uhr – godzina zegarowa             

um – o

um 8.00 Uhr – o ósmej

vor – przed

nach – po

halb – wpół do

der Viertel – kwadrans

 

Entschuldigung, wie spät es jetzt? (Przepraszam, która jest godzina?)

Es ist… (Jest…)

12.00 – zwölf Uhr lub zwölf

12.10 – zehn nach zwölf

12.15 – (ein) Viertel nach zwölf lub fünfzehn nach zwölf

12.30 – halb eins

12.35 – fünf nach halb eins

12.50 – zehn vor eins lub zwölf Uhr fünfzig

 

 

uhr

 

luckentext klein Interaktive Übung: Such die Fehler und schreib die Sätze richtig! (Znajdź błędy i zapisz poprawnie zdania!)

 

3. Den ganzen Tag lang… (Przez cały dzień…)

 

Am Morgen (Rano)

 

aufwachen obudzić się
aufstehen wstać
ins Bad gehen iść do łazienki
sich anziehen ubierać się
das Frühstück zubereiten przygotować śniadanie
frühstücken / das Frühstück essen jeść śniadanie
sich die Zähne putzen myć zęby
Schulsachen packen pakować rzeczy szkolne

  Uhr am_morgen

Ich wache früh am Morgen auf.

Ich stehe schnell auf.

Ich gehe zuerst ins Bad.

Ich ziehe mich warm an.

Ich bereite das Frühstück zu.             

Ich frühstücke. / Ich esse das Frühstück.               

Ich putze mir die Zähne.

Ich packe meine Schulsachen.

Budzę się wcześnie rano.

Szybko wstaję.

Idę najpierw do łazienki.

Ubieram się ciepło.

Przygotowuję śniadanie.

Jem śniadanie. 

Myję zęby.

Pakuję moje rzeczy szkolne.

 

Am Vormittag (Przed południem) 

aus dem Haus gehen wyjść z domu
Pausenbrot vergessen zapomnieć drugie śniadanie
zur Bushaltestelle rennen biec na przystanek autobusowy
den Bus verpassen przegapić autobus
in der Schule sein być w szkole 

Uhr_am_vormitag

Ich gehe am Morgen aus dem Haus.

Ich vergesse oft mein Pausenbrot.                            

Ich renne schnell zur Bushaltestelle.

Ich verpasse ab und zu meinen Bus.

Ich bin zu spät in der Schule.

Wychodzę rano z domu.

Często zapominam drugie śniadanie.

Szybko biegnę na przystanek.

Od czasu do czasu przegapiam autobus.

Jestem za późno w szkole. 

 

Am Mittag  (W południe)

  

Schulfreunde treffen spotkać się z przyjaciółmi 
die Hausaufgaben abschreiben spisać zadania domowe
einen Test schreiben pisać test
im Unterricht aufpassen uważać na lekcji

Uhr_am_mittag

Ich treffe meine Schulfreunde am Mittag.                   

Ich schreibe die Hausaufgaben ab.                    

Ich schreibe einen Biotest.

Ich passe immer im Unterricht auf.

Spotykam moich przyjaciół ze szkoły w południe.

Spisuję zadania domowe.

Piszę test z biologii.

Zawsze uważam na zajęciach.

 


 Am Nachmittag (Po południu)

 

die Schwester vom Kindergarten abholen odebrać siostrę z przedszkola
nach Hause gehen iść do domu
nach Hause zurückkommen wracać do domu
zu Mittag essen jeść obiad
Computer spielen grać na komputerze

 Uhr_am_nachmitag

Ich hole die Schwester vom Kindergarten ab.                             

Ich gehe am Nachmittag nach Hause.

Ich komme um 15 Uhr nach Hause zurück.

Ich esse um 15.50 Uhr zu Mittag.

Ich spiele eine Stunde Computer.

Odbieram siostrę z przedszkola.

Idę po południu do domu.

Wracam o 15.00 do domu.

Jem o 15.30 obiad.

Gram godzinę na komputerze.

 

Am Abend (Wieczorem)

bei der Hausarbeit helfen pomagać przy pracach domowych
Hausaufgaben machen robić zadanie domowe
zu Abend essen / das Abendbrot essen jeść kolację
Kaffee kochen robić kawę
aufräumen sprzątać

Uhr_am_abend

Ich helfe manchmal bei der Hausarbeit.

Ich mache am Abend meine Hausaufgaben.                          

Ich esse um 8.00 Uhr zu Abend.

Ich koche einen Kaffee.

Ich räume jeden Tag mein Zimmer auf.

Czasem pomagam w pracach domowych.

Odrabiam wieczorem lekcje.

Jem o 8.00 kolację. 

Gotuję kawę.

Sprzątam codziennie pokój.

 

In der Nacht (W nocy)

fernsehen oglądać telewizję
lesen czytać
schlafen gehen iść spać

Uhr_in_der_nacht

Ich sehe nicht viel fern.

Ich lese manchmal ein Buch. 

Ich gehe um 11.00 Uhr schlafen.                             

Nie oglądam dużo telewizji.

Czasem czytam książkę.

Idę o 11.00 spać. 

 

luckentext klein Interaktive Übung: Quiz. Markiere die richtige Antwort! (Zaznacz poprawną odpowiedź!)

 

5. Mein Alltag heute und gestern (Mój dzień powszedni dziś i wczoraj)

 

Czas teraźniejszy Präsens

Ich stehe heute um 6.30 Uhr auf.

 • Dann dusche ich schnell und ziehe mich warm an.
 • Es ist kalt draußen.
 • Von 7.00 Uhr bis 7.20 Uhr frühstücken ich und meine Muttter und ich gehe dann in die Schule.
 • Ich bin 6 Stunden in der Schule.
 • Am Nachmittag kaufe ich ein.
 • So gegen 16.00 Uhr mache ich meine Hausaufgaben.
 • Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr räume ich mein Zimmer auf und dann sehe ich eine Stunde lang fern.
 • Um 18.00 Uhr kommt meine Mutter nach Hause.
 • Sie macht schnell das Abendessen für uns beide und ich spüle das Geschirr.
 • Die Mutter geht dann mit unserem Hund spazieren.
 • Ich lese noch ein Buch im Bett und gegen 21.00 Uhr schlafe ich ein.

 

Czas przeszły Perfekt

Ich bin gestern um 6.30 Uhr aufgestanden.

 • Dann habe ich schnell geduscht und mich warm angezogen.
 • Es ist kalt draußen gewesen.
 • Von 7.00 Uhr bis 7.20 Uhr haben ich und meine Muttter gefrühstückt und ich bin dann in die Schule gegangen.
 • Ich bin 6 Stunden in der Schule gewesen.
 • Am Nachmittag habe ich eingekauft.
 • So gegen 16.00 Uhr habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
 • Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr habe ich mein Zimmer aufgeräumt und dann habe ich eine Stunde lang ferngesehen.
 • Um 18.00 Uhr ist meine Mutter nach Hause gekommen.
 • Sie hat schnell das Abendessen für uns beide gemacht und ich habe das Geschirr gespült.
 • Die Mutter ist dann mit unserem Hund spazieren gegangen.
 • Ich habe noch ein Buch im Bett gelesen und gegen 21.00 Uhr bin ich eingeschlafen.

 

luckentext klein Interaktive Übung: <…>

 

Lightbulb Zajrzyj do: Wortschatz zum Thema "Mein Alltag" (Słownictwo do działu "Mój dzień powszedni") 3a, 3b.

 

Temat opracowano na podstawie:

"Język niemiecki. Trening gimnazjalny. Przygotowanie do egzaminu.", E. Wideńska, M. Wilkowska, wyd.Langenscheidt

"Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.", Paulina Kawa, Joanna Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN