W tym temacie znajdziecie: zawody męskie i żeńskie, czynności charakterystyczne dla danych zawodów.

1. Die männlichen und weiblichen Berufe (Męskie i żeńskie zawody) krankenschwester   arzt

  

Die Männer (Mężczyźni) Die Frauen (Kobiety)
der Architekt – architekt die Architektin – architekt
der Buchhalter – księgowy die Buchhalterin – księgowa
der Flugbegleiter – steward die Flugbegleiterin – stewardessa
der Frisör, Friseur – fryzjer die Frisörin, Friseuse – fryzjerka
der Kellner – kelner die Kellnerin – kelnerka
der Koch – kucharz ! die Köchin – kucharka
der Krankenpfleger – pielęgniarz ! die Krankenschwester – pielęgniarka
der Künstler – artysta die Künstlerin – artystka
der Lehrer – nauczyciel die Lehrerin – nauczycielka
der Polizist – policjant die Polizistin – policjantka
der Programmierer – programista die Programmiererin – programistka
der Regisseur – reżyser die Regisseurin – kobieta reżyser
der Schauspieler – aktor die Schauspielerin – aktorka
der Taxifahrer – taskówkarz die Taxifahrerin – kobieta taksówkarz
der Wissenschaftler – naukowiec die Wissenschaftlerin –  kobieta naukowiec
der Zahnarzt – dentysta die Zahnärztin – dentystka

 

Zawody żeńskie tworzymy przez dodanie do rzeczownika końcówki -in. Jednak niekiedy zmienia się też temat rzeczownika np. der Koch (kucharz) – die die Köchin (kucharka), der Arzt (lekarz) – die Ärztin (lekarka), albo der Krankenpfleger (pielęgniarz) – die Krankenschwester (pielęgniarka). Słowa der Frisör (fryzjer) – die Frisörin (fryzjerka) pojawiają się też w innej postaci: der Friseur – die Friseuse. 

 luckentext klein Interaktive Übung: Quiz. Markiere die richtige Antwort! (Zaznacz poprawną odpowiedź!)

 

2. Was willst du werden? (Kim chciałbyś/chciałabyś zostać?)

Aby zapytać o plany zawodowe, najcześciej używa się pytania "Was willst du werden?" (Kim chciałbyś/chciałabyś zostać?) Możliwa jest odpowiedź krotka: "Arzt" lub "Kellnerin" itp., a także całym zdaniem: "Ich will Arzt / Kellnerin werden." (Chciałbym/Chciałabym zostać lekarzem/kelnerką.")

  

beruf-fr

 

3. Womit beschäftigen sie sich? (Czym oni się zajmują?)

  

Womit beschäftigen sich Mechaniker? Die Mechaniker reparieren Autos.

fragezeichen

mechaniker

Womit beschäftigen sich Programmierer? Die Programmierer schreiben Programme.
Womit beschäftigen sich Lehrer? Die Lehrer unterrichten die Schüler.
Womit beschäftigen sich Kellner? Die Kellner servieren die Speisen.
Womit beschäftigen sich Flugbegleiter? Die Flugbegleiter informieren die Fluggäste.
Womit beschäftigen sich Apotheker? Die Apotheker verkaufen die Medikamente.
Womit beschäftigen sich Krankenschwestern? Die Krankenschwestern pflegen kranke Menschen.
Womit beschäftigen sich Regisseure? Die Regisseure machen Filme.
Womit beschäftigen sich Köche? Die Köche bereiten das Essen zu.
Womit beschäftigen sich Frisöre? Die Frisöre schneiden und frisieren die Haare.

 

luckentext klein Interaktive Übung: Was passt zusammen? Ordne zu! (Co do siebie pasuje? Przyporządkuj!)

 

4. So sieht ihre Arbeit aus (Tak wygląda ich praca)

 

Die

Sekretärin

frau_am_computer

E-Mails schreiben – pisać emaile

telefonieren – telefonować

faxen – faksować

notieren – notować

im Büro – w biurze

Die Sekretärin schreibt E-Mails. 

Sie telefoniert und faxt.

Sie muss auch viele Sachen notieren.

Die Sekretärin arbeitet im Büro.

Der Arzt

arzt

im Krankenhaus – w szpitalu

untersuchen –  badać

die Sprechstunden – godziny przyjęć

die Arztpraxis – gabinet lekarski

helfen – pomagać

Der Arzt arbeitet im Krankenhaus.

Er untersucht die Patienten.

Er hat auch Sprechstunden in seiner Arztpraxis.

Der Arzt hilft den Menschen.

Die Lehrerin

lehrerin

im Klassenraum – w klasie

unterrichten – uczyć, nauczać

an der Tafel – przy tablicy

der Unterricht – lekcja, zajęcia

vorbereiten – przygotowywać

Die Lehrerin arbeitet in der Schule.

Sie unterrichtet die Schüler.

Der Unterricht dauert oft von 8 bis 14 Uhr.

Die Lehrerin bereitet den Unterricht vor.

Der Kellner

kellner

im Restaurant – w restauracji

empfehlen – polecać

bedienen – obsługiwać

die Bestellung – zamówienie

die Rechnung – rachunek

Der Kellner arbeitet in einem Restaurant.

Er bedient die Gäste.

Er bringt ihnen die Speisekarte und empfiehlt Speisen.

Der Kellner nimmt die Bestellung und bringt die

Rechnung. Er wünscht den Gästen "Guten Appetit".

Die

Schauspielerin

film

im Theater – w teatrze

im Film – w filmie

berühmt – sławny

gut verdienen – dobrze zarabiać

die Interviews – wywiady

Die Schauspielerin verdient viel Geld.

Sie spielt die Hauptrollen in Filmen oder Theaterstücken.

Sie ist oft berühmt.

Die Schauspielerin gibt oft Interviews.

 

luckentext klein Interaktive Übung: Schreib das passende Wort! (Wpisz pasujące słowo!)

 

Lightbulb Zajrzyj do: Wortschatz zum Thema "Die Arbeit und die Berufe" (Słownictwo do działu "Praca i zawody") 8a, 8b, 9. 

 

Temat opracowano na podstawie:

"Język niemiecki. Trening gimnazjalny. Przygotowanie do egzaminu." E. Wideńska, M. Wilkowska, wyd.Langenscheidt

"Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.", Paulina Kawa, Joanna Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN