Biologia

Tutaj znajdziecie tematy omawiane na lekcjach biologii od klasy 5 do 8 włącznie. W niektórych możecie odsłuchać fragmenty tekstów oraz sprawdzić zdobytą wiedzę w quizach i innych zadaniach. Niech siła i moc będą z wami, a duch biologa poszukiwacza i obserwatora nigdy was nie opuszcza!  

 

WSTĘP DO BIOLOGII

Biologia jako nauka

KOMÓRKI OD A DO Z

Budowa komórki zwierzęcej

TKANKI ZWIERZĘCE

Tkanka nabłonkowa

CZŁOWIEK

Budowa skóry i jej funkcje

ŚWIAT ZWIERZĄT

Parzydełkowce – mieszkańcy wód słodkich i słonych

Płazińce – zwierzęta o płaskim ciele

GENETYKA

DNA – nośnik informacji genetycznej

Grzegorz Mendel – ojciec genetyki

O chromosomach i genach dla zakręconych 😉

Podziały komórkowe

Homozygota dominująca czy recesywna? A może heterozygota? 😮

Dziedziczenie płci u człowieka

EKOLOGIA

Czym jest ekologia?

HIV / AIDS

Wirus HIV – definicja, sposoby zakażenia i profilaktyka

Wirus HIV – Pochodzenie, budowa i biologia

AIDS – ostatnie stadium HIV

HIV i AIDS – pytania testowe