czym jest ekologiaEkologia jest nauką i jedną z dziedzin biologii. Zajmuje się m.in. badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Ekologia jest też nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.

Słowo „ekologia” wywodzi się z j. greckiego. „Oἶκος (oíkos)” oznacza „dom” a „λόγος (logos)” „słowo” lub „nauka”.

Obecnie termin „ekologia” jest łączony ściśle z ochroną środowiska, co z punktu widzenia nauki jest błędem, gdyż tym problemem zajmuje się inna dziedzina: sozologia. Jednak określenia typu „eko” oraz „ekologia” są obecnie ściśle połączone z dbaniem o otaczającą nas przyrodę, gdyż takie znaczenie przyjęły w języku potocznym.

Kto jako pierwszy wprowadził termin „ekologia”?

ekologia ernst haeckl

Termin powstał od słowa „oecologia” i wprowadził go w 1866 r. niemiecki biolog, filozof, podróżnik i ewolucjonista Ernst Haeckel. Naukowiec zajmował się m.in. badaniami nad zwierzętami oraz ich relacjami z otaczającym światem.

Najważniejsze pojęcia ekologii

Do najważniejszych pojęć w ekologii zalicza się:

  • populację
  • biocenozę
  • ekosystem
  • krajobraz ekologiczny

Populacja – grupa osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie na tym samym obszarze, powiązanych ze sobą systemem wzajemnych zależności. 

Biocenoza – powiązany wzajemnymi zależnościami zespół organizmów żywych zamieszkujących dane siedlisko przyrodnicze. Biocenoza to żywa część ekosystemu.

Ekosystem – układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego.

Krajobraz ekologiczny – układ składający się z kilku niewielkich ekosystemów, różniących się charakterem. 

Quiz

Jeśli uważnie przeczytaliście tekst, sprawdźcie czy pamiętacie najważniejsze informacje.