Biologia jest bardzo obszerną nauką.

BOTANIKA
nauka o roślinach, , ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska
ZOOLOGIA
nauka o zwierzętach, ich zachowaniach i budowie
MIKROBIOLOGIA
nauka zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów
GENETYKA
nauka o dziedziczności i zmienności organizmów
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów zajmująca się opisem położenia, kształtu i budowy narządów, tkanek i komórek
PALEONTOLOGIA
nauka badająca kopalne organizmy roślinne i zwierzęce zachowane w skorupie ziemskiej
ORNITOLOGIA
dział zoologii zajmujący się ptakami
MYKOLOGIA
nauka zajmująca się badaniem grzybów