Płazińce to bezkręgowce, których cechą charakterystyczną jest zazwyczaj długie i spłaszczone ciało, dlatego też płazińce nazywane są również robakami płaskimi. Większość płazińców to pasożyty wewnętrzne zwierząt, w tym również człowieka. 

Gdzie żyją płazińce? 

Płazińce to w większości pasożyty, które żyją w narządach wewnętrznych innych zwierząt. Do najbardziej znanych płazińców należą tasiemce, które mogą osiągać nawet kilkanaście metrów długości. Natomiast płazińce nie będące pasożytami żyją głównie w środowisku wodnym np. wypławki. 

Jak są zbudowane płazińce? 

Płazińce mają długie i spłaszczone ciało, które jest pokryte cienkim nabłonkiem. U płazińców pasożytniczych nabłonek pełni różne funkcje m.in. chroni przez strawieniem w ciele żywiciela. U płazińców nie będących pasożytami nabłonek często posiada rzęski, które ułatwiają poruszanie się w wodzie. Niektóre komórki nabłonka wytwarzają śluz, którego zadaniem jest ochrona ciała przed urazami oraz zmniejszanie oporu wody podczas ruchu. 

Płazińce w przyrodzie

Płazińce, które są pasożytami np. tasiemce są niebezpieczne i szkodliwe. Sprawiają, że stan zdrowia żywicieli się pogarsza, mogą też prowadzić do śmierci. Wywołują choroby u zwierząt hodowlanych np. bydła, czy świń. Są też bardzo groźne dla człowieka. Z kolei płazińce, które są drapieżnikami np. wypławki, polują na drobne zwierzęta bezkręgowe. Żywią się też ikrą, czyli jajami ryb. Mogą też stanowić pokarm dla innych drapieżników. 

Tasiemce – nielubiani przedstawiciele płazińców

Tasiemce są pasożytami. Najpopularniejsze z nich to tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony. Tasiemiec uzbrojony żyje w jelicie cienkim człowieka, osiąga długość ok. 2 metrów. Jego ciało składa się z główki, szyjki i dużej ilości członów. Główka tasiemca posiada charakterystyczne przyssawki oraz wieniec haczyków. Tasiemiec nieuzbrojony zwykle żyje w jelicie cienkim człowieka i jest prawie cztery razy dłuższy od tasiemca uzbrojonego. Ma też inaczej zbudowaną główkę, np. brak na niej haczyków. 

Ćwiczenie interaktywne: Budowa tasiemca część 1 i część 2

Cykl rozwojowy tasiemca

Cykl rozwojowy tasiemca składa się z kilku etapów i wymaga obecności dwóch żywicieli: pośredniego i ostatecznego. Żywiciel pośredni to ten, w którym żyją larwy tasiemca, a ostateczny – w którym żyją dorosłe pasożyty. 

Świnia to żywiciel pośredni dla tasiemca uzbrojonego, a krowa dla nieuzbrojonego. Żywicielem ostatecznym dla obu gatunków jest człowiek.

Ćwiczenie interaktywne: Cykl rozwojowy tasiemca