Świat organizmów jest bardzo różnorodny, budowa organizmów też jest bardzo złożona. Aby lepiej ją zrozumieć, warto poznać substancje jakie go budują.  Należą do nich związki chemiczne, które z kolei składają się z pierwiastków. Zarówno o jednych, jak i o drugich sobie dzisiaj opowiemy 🙂

Jakie związki chemiczne występują w organizmach?

Przede wszystkim woda – aż 65%, potem białka – 18%, tłuszcze – 10%, sole mineralne – 4%, kwasy nukleinowe i inne związki – 2%, cukry – 1%.

Jakie pierwiastki występują w organizmach?

Każdy organizm (twój też 🙂 ) jest zbudowany z pierwiastków chemicznych. Niektórych jest bardzo dużo, a innych mniej, jednak wszystkie są tak samo ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.