Tkanka mięśniowa jest zbudowana z elementów, które mogą się kurczyć i rozkurczać. Dzięki temu organizm może się poruszać, w ich jelitach porusza się pokarm a w naczyniach krwionośnych krąży krew.

Ze względu na budowę wyróżniamy trzy rodzaje tkanki mięśniowej:

  • gładką
  • poprzecznie prążkowaną serca
  • poprzecznie prążkowaną szkieletową

Elementami, które budują tkankę mięśniową gładką i poprzecznie prążkowaną serca są komórki. Tkankę poprzecznie prążkowaną szkieletową tworzą włókna, które powstają z kilkudziesięciu połączonych ze sobą komórek. 

Tkanka mięśniowa gładka buduje ściany narządów wewnętrznych m.in. żołądka i jelit. Jej komórki są wrzecionowate i ostro zakończone, mają w środku jedno jądro. Tkanka kurczy się wolno i pracuje niezależnie od woli. 

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca buduje ściany serca. Jej komórki są walcowate, rozgałęzione i tępo zakończone, mają jedno lub dwa jądra. Tkanka kurczy się szybko i pracuje niezależnie od woli. 

Tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa buduje mięśnie szkieletowe np. kończyn. Jej włókna są walcowate, proste, tępo zakończone i mają liczne jądra przy powierzchni włókna. Tkanka kurczy się szybko i pracuje zależnie od woli.