Homozygota dominująca czy recesywna? A może heterozygota?

Temat zawiły, trudny i nudny… A może niekoniecznie. Może jest jeszcze nadzieja, że dobrniesz do końca i zagadka homo- i heterozygot rozwiąże się jak sznurówki na przerwie 😉 Więc spróbujmy! Przypomnij sobie: w artykule o Chromosomach i genach dla zakręconych...

Składniki chemiczne organizmów

Świat organizmów jest bardzo różnorodny, budowa organizmów też jest bardzo złożona. Aby lepiej ją zrozumieć, warto poznać substancje jakie go budują.  Należą do nich związki chemiczne, które z kolei składają się z pierwiastków. Zarówno o jednych, jak i o drugich sobie...

O chromosomach i genach dla zakręconych ;)

Już wiemy, że w komórce człowieka znajdują się 23 pary chromosomów, czyli razem jest ich 46 sztuk. W tych chromosomach są geny, czyli zakodowane konkretne cechy organizmu. Każdy gatunek ma swój własny unikalny (niepowtarzalny) zestaw chromosomów, który...

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa jest zbudowana z elementów, które mogą się kurczyć i rozkurczać. Dzięki temu organizm może się poruszać, w ich jelitach porusza się pokarm a w naczyniach krwionośnych krąży krew. Ze względu na budowę wyróżniamy trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładką...

DNA – nośnik informacji genetycznej

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest nazywany nośnikiem informacji genetycznej, gdyż w nim zapisane są informacje o cechach organizmu. DNA zawiera informację (instrukcję), według której w komórce są budowane białka i dzięki nim dany organizm ma konkretne cechy...

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa, zwana też nabłonkiem, jest zbudowana z komórek, które ściśle do siebie przylegają. Komórki te są ułożone w jednej lub kilkunastu warstwach.  Tkanki nabłonkowe pełnią w organizmie różne funkcje, jednak do ich głównych zadań należą: ochrona ciała...