Czas przeszły Imperfekt (Präteritum)

Czas przeszły Imperfekt (zwany też Präteritum) jest tzw. czasem prostym i używa się go przede wszystkim w opowiadaniach, baśniach, relacjach i opisach. Czas Imperfekt (Präteritum) składa się z jednej części, mianowicie z drugiej formy czasownika. Wiemy już, że każdy...

Czasowniki posiłkowe „haben” i „sein” (mieć i być)

Czasowniki posiłkowe haben (mieć) i sein (być) nie odmieniają się przez osoby według konkretnego schematu, lecz mają własną odmianę i trzeba ją zapamiętać. Wygląda ona następująco:   haben (mieć)   sein (być) Ich habe Ich bin Du hast Du bist Er,sie,es hat Er,sie,es...

Instrukcja obsługi czasowników modalnych

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi. Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek i są identyczne. W temacie niektórych czasowników...

Instrukcja obsługi czasowników regularnych

Czasowniki to słowa odpowiadające na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Czasowniki w słownikach mają postać bezokoliczników i kończą się w większości na: -en np. wohnen (mieszkać), gehen (iść), kaufen (kupować), hören (słuchać) -ern np. bewundern (podziwiać),...

Instrukcja obsługi czasowników zwrotnych

Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w...

Instrukcja obsługi czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne (zwane też mocnymi) jak nazwa wskazuje, odmieniają się w sposób nieregularny. Oprócz schematu końcówek, jaki poznaliście już w temacie o czasownikach regularnych, dochodzą dodatkowo zmiany w II i III osobie liczby pojedynczej...