1. Januar styczeń 5. Mai maj 9. September wrzesień
2. Februar luty 6. Juni czerwiec 10. Oktober październik
3. März marzec 7. Juli lipiec 11. November listopad
4. April kwiecień 8. August sierpień 12. Dezember grudzień
123 456 7
fruhling

Die Frühlingsmonate:

sommer

Die Herbstmonate:

herbst

Die Sommermonate:

winter

Die Wintermonate:

der März der September der Juni der Dezember
der April der Oktober der Juli der Januar
der Mai der November der August der Februar
9 8 10 11 12