• Aby określić godzinę, trzeba dobrze znać liczebniki.
  • Bardzo ważne są też słówka: vor (przed), nach (po) i halb (wpół do).
  • Aby zapytać, która jest godzina można użyć dwóch pytań: Wie spät ist es? lub Wie viel Uhr ist es?
  • Aby udzielić odpowiedzi na pytanie o godzinę, można użyć zwrotu: Es ist zwei Uhr. (Jest druga godzina.)
  • Godzinę możemy podawać na dwa sposoby: urzędowy i potoczny. Podobnie jak w języku polskim, sposób urzędowy brzmi oficjalnie np. Jest trzecia godzina. Potocznie mówimy: Jest trzecia. 

Przykłady:

 Sposób 1 (oficjalny)Sposób 2 (potoczny)
Es ist sieben Uhr.Es ist sieben.
Es ist sieben Uhr dreißig.Es ist halb acht. / Es ist dreißig nach sieben.
Es ist zehn Uhr.Es ist zehn.
Es ist elf Uhr vierzig.Es ist vierzig nach elf. / Es ist zwanzig vor zwölf.

Inne przykłady:


Es ist zwölf Uhr zweiundzwanzig.
Es ist zweiundzwanzig nach zwölf.

Es ist zehn Uhr zehn.
Es ist zehn nach zehn.

Es ist sieben Uhr zehn.
Es ist zehn nach sieben.


Es ist elf Uhr fünf.
Es ist fünf nach elf.

Es ist ein Uhr fünfundfünfzig.
Es ist fünf vor zwei.

Es ist acht Uhr.
Es ist acht.