0null10zehn 20zwanzig 
1eins11elf 21einundzwanzig= eins + und + zwanzig
2zwei12zwölf 22zweiundzwanzig= zwei + und + zwanzig
3drei13dreizehn= drei (3) + zehn (10)23dreiundzwanzig= drei + und + zwanzig
4vier14vierzehn= vier (4) + zehn (10)24vierundzwanzig= vier + und + zwanzig
5fünf15fünfzehn= fünf (5) + zehn (10)25fünfundzwanzig= fünf + und + zwanzig
6sechs16sechzehn = sechs (6) + zehn (10)26sechsundzwanzig= sechs + und + zwanzig
7sieben17siebzehn = sieben (7) + zehn (10)27siebenundzwanzig= sieben + und + zwanzig
8acht18achtzehn = acht (8) + zehn (10)28achtundzwanzig= acht + und + zwanzig
9neun19neunzehn= neun (9) + zehn (10)29neunundzwanzig= neun + und + zwanzig

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy poprzez połączenie liczebnika głównego z zehn (10).

16 i 17 są wyjątkami, bo nie dodajemy -s i -en.

30dreißig50fünfzig70siebzig90neunzig
31einunddreißig51 einundfünfzig71 einundsiebzig91 einundneunzig
32 zweiunddreißig52 zweiundfünfzig72 zweiundsiebzig92 zweiundneunzig
33 dreiunddreißig53 dreiundfünfzig73 dreiundziebzig93 dreiundneunzig
34 vierunddreißig54 vierundfünfzig74 vierundsiebzig94 vierundneunzig
35 fünfunddreißig55 fünfundfünfzig75 fünfundsiebzig95 fünfundneunzig
36 sechsunddreißig56 sechsundfünfzig76 sechsundsiebzig96 sechsundneunzig
37 siebenunddreißig57 siebenundfünfzig77 siebenundsiebzig97 siebenundneunzig
38 achtunddreißig58 achtundfünfzig78 achtundsiebzig98 achtundneunzig
39 neunundreißig59 neunundfünfzig79 neunundsiebzig99 neunundneunzig
40 vierzig60 sechzig80 achtzig100 (ein)hundert
41 einundvierzig61 einundsechzig81 einundachtzig200 zweihundert
42 zweiundvierzig62 zweiundsechzig82 zweiundachtzig300 dreihundert
43 dreiundvierzig63 dreiundsechzig83 dreiundachtzig400 vierhundert
44 vierundvierzig64 vierundsechzig84 vierundachtzig500 fünfhundert
45 fünfundvierzig65 fünfundsechzig85 fünfundachtzig600 sechshundert
46 sechsundvierzig66 sechsundsechzig86 sechsundachtzig700 siebenhundert
47 siebenundvierzig67 siebenundsechzig87 siebenundachtzig800 achthundert
48 achtundvierzig68 achtundsechzig88 achtundachtzig900 neunhundert
49 neunundvierzig69 neunundsechzig89 neunundachtzig1000 (ein)tausend

*Wszystkie liczebniki piszemy małą literą. WYJĄTKI: die Null (zero)die Milion (-en)die Miliarde (-n).

*Wszystkie liczebniki poniżej miliona – w formie słownej – piszemy łącznie, np.: zweihundertzwanzig (220).

Ćwiczenia interaktywne:

1. Quiz. Ergänze richtig! (Uzupełnij poprawnie!)

 2. Zagraj i zostań liczbowym Milionerem! 

3. Die Zahlen – Liczbowy wisielec 🙂

4. www.languageguide.org —> Wysłuchaj i powtórz liczebniki