Czas przeszły Imperfekt (zwany też Präteritum) jest tzw. czasem prostym i używa się go przede wszystkim w opowiadaniach, baśniach, relacjach i opisach. Czas Imperfekt (Präteritum) składa się z jednej części, mianowicie z drugiej formy czasownika.

Wiemy już, że każdy czasownik ma w języku niemieckim 3 formy i druga należy właśnie do czasu przeszłego Imperfekt:

Bezokolicznik Impefekt Perfekt Znaczenie
machen machte gemacht robić
kochen kochte gekocht gotować
kaufen kaufte gekauft kupować
gehen ging gegangen (s) chodzić
fahren fuhr gefahren (s) jechać
singen sang gesungen śpiewać

 

 

Czasowniki w języku niemieckim można podzielić na dwie grupy: czasowniki odmiany słabej (inaczej zwanej regularną) i czasowniki odmiany mocnej (zwanej też nieregularną)

 

1. Czasowniki słabe odmieniają się w czasie Imperfekt następująco:

  machen kochen kaufen
Ich machte kochte kaufte
Du  machtest kochtest kauftest
Er machte kochte kaufte
Wir machten kochten kauften
Ihr machtet kochtet kauftet
Sie machten kochten kauften

 

Tylko skąd mamy wiedzieć, że to czasownik słaby?

To bardzo łatwe: machte, kochte, kaufte , malte, … są czasownikami słabymi, a wskazuje na to końcówka –te.

2. Czasowniki mocne nie mają końcówki –te i wyglądają czasami zupełnie inaczej niż bezokolicznik. Np. gehen – ging, fahren – fuhr, singen – sang, trinken – trank itp.

 

 

gehen fahren singen
Ich ging fuhr sang
Du gingst fuhrst  sangst
Er ging fuhr sang
Wir gingen fuhren sangen
Ihr gingt fuhrt sangt
Sie gingen fuhren sangen

 

 

Podobnie jak w czasownikach słabych, tak samo i w mocnych w całej odmianie dokleja się odpowiednie końcówki. Dla wszystkich czasowników odmiany mocnej schemat jest właśnie taki, jak w przykładach powyżej. Zwróćcie uwagę na to, że osoby „ich” i „er” / „wir” i „sie” wyglądają tak samo.

ZAPAMIĘTAJ: 

Imperfekt (Präteritum) = druga forma czasownika (odmiana słaba lub mocna)

 

Interessante Links (Ciekawe linki):

www.niemiecki.ang.pl Ćwiczenia online z gramatyki języka niemieckiego