Przymiotnik to część mowy określająca cechy i właściwości osób i rzeczy.  Odpowiada na pytanie: wie? (jaki, jaka, jakie). Odmienia się przez rodzaje, liczby i przypadki.

Przymiotnik w języku niemieckim występuje w formie odmiennej i nieodmiennej:

  • Forma odmienna – jako przydawka określająca rzeczownik np.: eine rote Bluse (czerwona bluza)
  • Forma nieodmienna – jako orzecznik np.: Meine Bluse ist rot. (Moja bluza jest czerwona.) 

 

Forma odmienna sprawia uczącym się języka niemieckiego sporo trudności, gdyż aby ją poprawnie zastosować, trzeba znać rodzaj rzeczownika oraz należy rozróżnić, w jakim przypadku jest on użyty. Oto przykłady użycia przymiotnika w mianowniku (kto? co?):

 

opa mutter baby kinder
der Opa + alt = der alte Opa die Mutter + jung = die junge Mutter das Baby + klein = das kleine Baby die Kinder + lustig = die lustigen Kinder
stary dziadek młoda mama małe dziecko wesołe dzieci

 

W zależności od tego, czy przed przymiotnikiem stoi rodzajnik określony, nieokreślony, czy nie stoi żaden, przymiotnik przybiera różne końcówki. Poniższe tabelki zawierają schematy końcówek przymiotnika w poszczególnych przypadkach.

 

Nominativ (Wer? Was?) – Mianownik (Kto? Co?)

  Rodzaj męski Rodzaj żenski Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Rodz. określony der alte Opa die junge Mutter das kleine Baby die lustigen Kinder
Rodz. nieokreś. ein alter Opa eine junge Mutter ein kleines Baby — lustige Kinder
Bez rodzajnika alter Opa junge Mutter klienes Baby lustige Kinder

 

Genitiv (Wessen?) – Dopełniacz (Czyj, czyja, czyje?)

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Rodz. określony des alten Opas der jungen Mutter des kleinen Babys der lustigen Kinder
Rodz. nieokreś. eines alten Opas einer jungen Mutter eines kleinen Babys — lustiger Kinder
Bez rodzajnika alten Opas junger Mutter kleinen Babys lustiger Kinder

 

Dativ (Wem? Wo?) – Celownik (Komu? Gdzie?)

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Rodz. określony dem alten Opa der jungen Mutter dem kleinen Baby den lustigen Kindern
Rodz. nieokreś. einem alten Opa einer jungen Mutter einem kleinen Baby — lustigen Kindern
Bez rodzajnika altem Opa junger Mutter kleinem Baby lustigen Kindern

 

Akkusativ (Wen? Was?) – Biernik (Kogo? Co?)

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Rodz. określony den alten Opa die junge Mutter das kleine Baby die lustigen Kinder
Rodz. nieokreś. einen alten Opa eine junge Mutter ein kleines Baby — lustige Kinder
Bez rodzajnika alten Opa junge Mutter kleines Baby lustige Kinder