This is some introductionary text.

Rzeczowniki oznaczają osobę, przedmiot lub pojęcie. Jak widać, między rzeczownikami w języku niemieckim i polskim są pewne różnice:

Język polski kawa kot dziewczyna ludzie
Język niemiecki der Kaffee die Katze das Mädchen die Leute
 kaffee katze_braun girl mutter_kind

 

W języku niemieckim:

1. Rzeczowniki piszemy wielką literą.

2. Przed rzeczownikiem znajduje się rodzajnik.

Rodzajnik

Każdy rzeczownik jest jakiegoś rodzaju np. (ta) kawa jest rodzaju żeńskiego, (ten) kot jest rodzaju męskiego, a (to) dziecko jest rodzaju nijakiego. Niestety rodzaje nie zawsze się zgadzają w innym języku. Widzicie, co się nie zgadza w przykładach podanych powyżej? Np. (ta) dziewczyna, czyli rodzaj żeński, ale w języku niemieckim mamy das Mädchen, czyli rodzaj nijaki. Dlatego też najlepiej jest uczyć się rzeczowników razem z rodzajnikami.

W języku niemieckim wyróżniamy:

  • rodzajnik określony
  • rodzajnik nieokreślony
R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga
Rodzajnik określony der die das die
Rodzajnik nieokreślony ein eine ein (nie istnieje)

 

Jak zapewne wiecie, mamy w języku niemieckim 4 przypadki. Powyższe rodzajniki odmieniają się odpowiednio:

 

W języku polskim powiemy: Mama daje kotu piłkę.
W języku niemieckim to zdanie wygląda tak: Die Mutter gibt der Katze den Ball.

Jak widać, w zdaniach w języku polskim zmienia się rzeczownik, a w języku niemieckim zmienia się odpowiednio rodzajnik. Poniżej jest tabela z odmianą rodzajnika określonego i nieokreślonego przez przypadki. Ważne jest, by wiedzieć, na jakie pytania odpowiada dany przypadek.

R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga
Mianownik

Wer? Was?

der / ein die / eine das / ein die / –
Dopełniacz

Wessen?

des / eines der / einer des / eines der / –
Celownik

Wem? Wo?

dem / einem der / einer dem / einem den / –
Biernik

Wen? Was? Wohin?

den / einen die / eine das / ein die / –

 

Jak korzystać z tabeli? Oto przykład:

 

Mamy wyrazy: tata, córka, szafa.

Ułóżmy z nich zdanie: Tata kupi córce szafę.

—–>

—–>

der Vater, die Tochter, der Schrank

Der Vater kauft der Tochter den Schrank.

 Czyli:
(kto?) tata  (wer?) der Vater
(komu?) córce (wem?) der Tochter
(kogo? co?) szafę (wen? was?) den Schrank

 

Podsumowując:

W języku niemieckim rzeczowniki piszemy wielką literą. Bardzo ważne są przyporządkowane do nich rodzajniki, bo głównie one odmieniają się przez przypadki.