Oto lista z formami, która jest zestawieniem czasowników z kilku źródeł. Dlatego też tabelki zostały podzielone alfabetycznie, aby można było szybciej odnaleźć dany czasownik.

Co oznaczają tytuły tabeli?

  • Infinitiv to po prostu bezosobowa forma czasownika, czyli bezokolicznik
  • Imperfekt to forma czasu przeszłego Imperfekt, zwanego też Prateritum
  • Perfekt to forma czasu przeszłego Perfekt, skróty „h” i „s” oznaczają, czy dany czasownik łączy się w czasie Perfekt z „haben”, czy z „sein”
  • Bedeutung to oczywiście znaczenie

A

Infinitiv  Imperfekt Perfekt Bedeutung
ab/geben

ab/hängen

ab/nehmen

ab/schießen

ab/schreiben

ab/warten

ab/weisen

acht/geben

amüsieren

an/binden

an/fangen

an/kommen

an/baggern

an/probieren

an/rufen

an/sehen

antworten

an/ziehen

ärgern

auf/essen

auf/klären

auf/stehen

aus/gehen

aus/leihen

aus/rauben

aus/sehen

aus/wandern

aus/weichen

gab ab

hing ab

nahm ab

schoss ab

schrieb ab

wartete ab

weist ab

gab acht

amüsierte

band an

fing an

kam an

baggerte an

probierte an

rief an

sah an

antwortete

zog an

ärgerte

aß auf

klärte auf

stand auf

ging aus

lieh aus

raubte aus

sah aus

wanderte aus

wich aus

abgegeben

abgehangen

abgenommen

abgeschossen

abgeschrieben

abgewartet

abgewiesen

achtgegeben

amüsiert

angebunden

angefangen

angekommen [s]angebaggert

anprobiert

angerufen

angesehen

geantwortet

angezogen

geärgert

aufgegessen

aufgeklärt

aufgestanden [s]ausgegangen [s]ausgeliehen

ausgeraubt

ausgesehen

ausgewandert [s]ausgewichen [s]

oddawać

zależeć

schudnąć/odjąć

wystrzelać

odpisywać

odczekać

odrzucać/odprawiać

uważać

dobrze się bawić

przywiązać

rozpoczynać

przybywać

podrywać (pot.)

próbować/przymierzać

zadzwonić

obejrzeć

odpowiadać

ubierać

złościć

zjeść

uświadamiać

wstawać

wychodzić

wypożyczyć

obrabować

wyglądać

emigrować

wymijać/ustępować

B

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
backen

befehlen

befinden (sich)

begeistern

beibringen

benehmen (sich)

begegnen

beginnen

beißen

bekommen

belügen

borgen

bersten

beschließen

beschreiben

besitzen

besprechen

bestellen

besuchen

betreffen

betreten

betrügen

bewegen

bezahlen

biegen

bieten

binden

beten

blasen

bleiben

bleichen

blühen

braten

brechen

brennen

bringen

buk/backte

befahl

bafand (sich)

begeisterte

brachte bei

benahm (sich)

begegnete

begann

biss

bekam

belog

barg

barst

beschloss

beschrieb

besaß

besprach

bestellte

besuchte

betraf

betrat

betrog

bewag

bezahlte

bog

bot

band

bat

blies

blieb

blich

blühte

briet

brach

brannte

brachte

gebacken

befohlen

befunden (sich)

begeistert

beigebracht

benommen (sich)

begegnet

begonnen

gebissen

bekommen

belogen

geborgen

geborsten

beschlossen

beschrieben

besessen

besprochen

bestellt

besucht

betroffen

betreten

betrogen

bewogen

bezahlt

gebogen

geboten

gebunden

gebeten

geblasen

geblieben[s]geblichen

geblüht

gebraten

gebrochen

gebrannt

gebracht

piec

rozkazywać

znajdować się

zachwycać

wpajać/nauczać

zachowywać się

spotykać

rozpoczynać

gryźć

otrzymać

okłamać

pożyczyć

pękać/trzaskać

postanowić

opisać

posiadać

omawiać

zamawiać

odwiedzać

dotyczyć

przekroczyć

oszukiwać

poruszać

zapłacić

skręcać

prosić

wiązać

modlić się

dmuchać

zostać

wybielać

kwitnąć

smażyć

łamać

palić

przynosić

D, E, F

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
denken

dingen

drehen

dreschen

dringen

dürfen

duschen

dachte

dingte/dang

drehte

drosch

drang

durfte

duschte

gedacht

gedungen

gedreht

gedroschen

gedrungen

gedurft

geduscht

myśleć

wynająć

kręcić

wymłócić/zbić

przenikać

mieć pozwolenie

brać prysznic

ein/dringen

ein/laden

ein/nehmen

empfehlen

entscheiden

entstehen

erfahren

erfinden

ergänzen

erhalten

erklären

erleben

erringen

erschrecken

erzählen

erziehen

essen

drang ein

lud ein

nahm ein

empfahl

entschied

entsand

erfuhr

erfand

ergänzte

erhielt

erklärte

erlebte

errang

erschrak

erzählte

erzog

eingedrungen

eingeladen

eingenommen

empfohlen

entschieden

entstanden

erfahren

erfunden

ergänzt

erhalten

erklärt

erlebt

errungen

erschrocken [s]erzählt

erzogen

gegessen

wdzierać się

zapraszać

przyjmować

polecać

zdecydować

powstawać

dowiedzieć

wynaleźć

uzupełniać

otrzymać/utrzymać

wyjaśniać

przeżyć

wywalczyć/zdowbywć

wystraszyć

opowiadać

wychowywać

jeść

fahren

fallen

fangen

faszienieren

fern/sehen

finden

fliegen

fliehen

fließen

frieren

funktionieren

fuhr

fiel

fing

faszienierte

sah fern

fand

flog

floh

floss

fror

funktionierte

gefahren [s]gefallen [s]gefangen

faszieniert

ferngesehen

gefunden

geflogen[s]geflohen [s]geflossen [s]gefroren

funktioniert

jechać

upaść

złapać

fascynować

oglądać telewizję

znaleźć/uważać

latać

uciekać

płynąć

marznąć

funkcjonować

G, H, I

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
gebären

geben

gefallen

gehen

gelingen

gelten

genessen

genießen

geraten [s]geschehen

gewinnen

gießen

gleichen

graben

greifen

grillen

gebar

gab

gefiel

ging

gelang

galt

genas

genoss

geriet

geschah

gewann

goss

glich

grub

griff

grillte

geboren

gegeben

gefallen

gegangen [s]gelungen [s]gegolten

genessen

genossen

geraten

geschehen [s]gewonnen

gegossen

geglichen

gegraben

gegriffen

gegrillt

rodzić

dawać

podobać

iść

udać się

znaczyć/uchodzić za

wyzdrowieć

rozkoszować się

wpaść

stać się

wygrać

podlewać

wyrównywać

wykopać

sięgać

grilować

haben

halten

hängen

heben

heiraten

heißen

helfen

hatte

hielt

hing

hob

heiratete

hieß

half

gehabt

gehalten

gehangen

gehoben

geheiratet

geheißen

geholfen

mieć

trzymać

wisieć

podnosić

wyjść za mąż/ożenić się

nazywać

pomagać

integrieren intergrierte integriert integrować

K, L, M, N

 Infinitiv  Imperfekt  Perfekt  Bedeutung
kennen

kleben

klettern

klingen

kommen

können

kriechen

kriegen

kannte

klebte

kletterte

klang

kam

konnte

kroch

kriegte

gekannt

geklebt

geklettert [s]geklungen

gekommen [s]gekonnt

gekrochen [s]gekriegt

znać

kleić

wspinać się

dzwonić

przychodzić

móc/umieć/potrafić

pełzać

dostawać

laden

lassen

laufen

leiden

leihen

lesen

liegen

lügen

lud

ließ

lief

litt

lieh

las

lag

log

geladen

gelassen

gelaufen [s]gelitten

geliehen

gelesen

gelegen

gelogen

ładować

pozwalać/kazać

biec

cierpieć

pożyczać

czytać

leżeć

kłamać

meiden

messen

mißlingen

mit/bringen

mögen

müssen

mied

mass

mißlang

brachte mit

mochte

musste

gemieden

gemessen

mißlungen

mitgebracht

gemocht

gemusst

unikać

mierzyć

nie udać się

przynieść ze sobą

lubić

musieć

nehmen

nennen

nahm

nannte

genommen

genannt

wziąć

nazywać

P, R

 Infinitiv  Imperfekt  Perfekt  Bedeutung
packen

passen

passieren

pfeifen

putzen

packte

passte

passierte

pfiff

putzte

gepackt

gepasst

passiert [s]gepfiffen

geputzt

pakować

pasować

zdarzyć się

gwizdać

czyścić

raten

reiben

reißen

reiten

rennen

riechen

ringen

rufen

riet

rieb

riß

ritt

rannte

roch

rang

rief

geraten

gerieben

gerissen

geritten [s]gerannt [s]gerochen

gerungen

gerufen

zgadywać/radzić

trzeć

wyrywać

jeździć konno

biec

pachnieć/wąchać

mocować/zmagać się

wołać

 

S

 Infinitiv  Imperfekt  Perfekt  Bedeutung
schaffen

schenken

scheiden

scheinen

scheitern

schieben

schlafen

schlagen

schließen

schmeißen

schneiden

schreiben

schreien

schreiten

schweigen

schwimmen

schwören

sehen

sein

senden

sieden

singen

sinken

sinnen

sitzen

sollen

spalten

speien

spinnen

sprechen

springen

sprießen

statt/finden

stechen

stehen

stehlen

steigen

sterben

stieben

stinken

stoßen

streichen

streiten

stürzen

schuf

schenkte

schied

schien

scheiterte

schob

schlief

schlug

schloß

schmiss

schnitt

schrieb

schrie

schritt

schwieg

schwamm

schwor

sah

war

sandte

siedete/sott

sang

sank

sann

saß

sollte

spaltete

spie

spann

sprach

sprang

sproß

fand statt

stach

stand

stahl

stieg

starb

stob

stank

stieß

strich

stritt

stürzte

geschaffen

geschenkt

geschieden

geschienen

gescheitert

geschoben

geschlafen

geschlagen

geschlossen

geschmissen

geschnitten

geschrieben

geschrien

geschritten

geschwiegen

geschwommen [s]geschworen

gesehen

gewesen [s]gesandt

gesotten

gesungen

gesunken [s]gesonnen

gesessen

gesollt

gespaltet

gespie(e)n

gesponnen

gesprochen

gesprungen [s]gesproßen

stattgefunden

gestochen

gestanden

gestohlen

gestiegen [s]gestorben

gestoben

gestunken

gestoßen

gestrichen

gestritten

gestürzt [s]

stworzyć

podarować

rozwieść się

zdawać

nie udać się

przesuwać

spać

bić

zamykać

rzucać

ciąć

pisać

krzyczeć

przekroczyć

milczeć

pływać

przysięgać

widzieć

być

wysyłać

warzyć/gotować

śpiewać

tonąć

rozmyślać

siedzieć

mieć powinność

rozcinać

pluć

snuć

mówić

skakać

wschodzić

odbywać się

kłuć

stać

kraść

wsiadać

umierać

posypać się

śmierdzieć

uderzać/zderzać

głaskać

kłócić

spadać/runąć

 

T, U

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
tauchen

teil/nehmen

tragen

treffen

treiben

treten

trinken

trügen

tun

tauchte

nahm teil

trug

traf

trieb

trat

trank

trog

tat

getaucht [s]teilgenommen

getragen

getroffen

getrieben

getreten

getrunken

getrogen

getan

nurkować

wziąść udział

nosić

spotykać/trafiać

uprawiać

stąpać/deptać

pić

mylić/zwodzić

czynić

um/steigen

um/ziehen

unterbrechen

unterhalten (sich)

übertragen

stieg um

zog um

unterbrach

unterhielt (sich)

übertrug

umgestiegen [s]umgezogen

unterbrochen

unterhalten (sich)

übertargen

przesiadać

przeprowadzać

przerywać

rozmawiać

przenosić

 

V

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
verbergen

verbieten

verbinden

verbrennen

verbringen

verderben

vergeben

vergehen

vergessen

verlassen

verlaufen

verlieren

verraten

verschwinden

verspäten

versprechen

verstehen

vertragen

vertreten

vor/haben

vor/schlagen

vor/stoßen

vor/tragen

verbarg

verbot

verband

verbrannte

verbrachte

verdarb

vergab

verging

vergaß

verließ

verlief

verlor

verriet

verschwand

verspätete

versprach

verstand

vertrug

vertrat

hatte vor

schlug vor

stieß vor

trug vor

verborgen

verboten

verbunden

verbrannt

verbracht

verdorben

vergeben

vergangen[s]vergessen

verlassen

verlaufen

verloren

verraten

verschwunden [s]verspätet

versprochen

verstanden

vertragen

vertreten

vorgehabt

vorgeschlagen

vorgestoßen

vorgetragen

ukrywać

zakazywać

połączyć/opatrzyć

spalić

spędzać

zepsuć

przebaczyć

przemijać

zapominać

opuścić

zgubić

zgubić/stracić

zdradzić

zniknąć

spóźnić

obiecać

rozumieć

znosić/zgodzić się

zastępować

mieć zamiar

proponować

atakować

referować

 

W, Z

Infinitiv Imperfekt Perfekt Bedeutung
wachsen

waschen

weg/bringen

weg/werfen

weg/ziehen

weisen

wenden (sich)

werben

werden

werfen

widersprechen

wiegen

wissen

wollen

wuchs

wusch

brachte weg

warf weg

zog weg

wies

wandte (sich)

warb

wurde

warf

widersprach

wog

wusste

wollte

gewachsen [s]gewaschen

weggebracht

weggeworfen

weggezogen

gewiesen

gewandt (sich)

geworben

geworden [s]geworfen

widersprochen

gewogen

gewusst

gewollt

rosnąć

myć

wynosić

wyrzucać

wyprowadzić

wskazywać

zwrócić się

reklamować

stać się

rzucać

sprzeciwiać

ważyć

wiedzieć

chcieć

zerbrechen

ziehen

zurück/kommen

zurück/treten

zusammen/stoßen

zwingen

zerbrach

zog

kam zurück

trat zurück

stieß zusammen

zwang

zerbrochen

gezogen

zurückgekommen [s]zurückgetreten [s]zusammengestoßen

gezwungen

stłuc/złamać

ciągnąć

wracać

odstępować

zderzać

zmuszać