W języku niemieckim możemy zaprzeczać przez użycie w zdaniu „nein„, „nicht” albo „kein„.

Przeczenia „nein” i „nicht” używamy w celu zaprzeczenia czynności, czyli w połączeniu z orzeczeniem:

karten

Spielst du Karten? → Nein.

(Grasz w karty? → Nie.)

 

Spielst du Karten? → Nein, ich spiele nicht.

(Grasz w karty? → Nie, nie gram.)

bus

Fährst du mit dem Bus? → Nein.

(Czy jeździsz autobusem? → Nie.)

 

Fährst du mit dem Bus? → Nein, ich fahre nicht mit dem Bus.

(Czy jeździsz autobusem? → Nie, nie jeżdżę autobusem.)


Przeczenie „nicht” występuje na końcu (jeśli zaprzeczamy całe zdanie) lub po czasowniku, jeżeli zaprzeczamy jakąś konkretną informację. Np.


Er fotografiert heute nicht.
Er treibt nicht gern Sport.

Natomiast zaimek „kein” stosujemy dla zaprzeczenia rzeczownika:

kaffeetisch

Das ist ein Tisch. → Das ist kein Tisch.

(To jest stół. → To nie jest stół.)

katze_braun

Ich habe eine Katze. → Ich habe keine Katze.

(Mam kota. → Nie mam kota.)

auto_grun

Du kaufst ein Auto. → Du kaufst kein Auto.

(Kupujesz auto. → Nie kupujesz auta.)


Uwaga! Zaimek „kein” odmienia się przez przypadki tak samo jak rodzajnik.

 

Przypadek R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga
Nominativ (mianownik) kein keine kein keine
Genitiv (dopełniacz) keines keiner keines keiner
Dativ (celownik) keinem keiner keinem keinen
Akkusativ (biernik) keinen keine kein keine