W języku niemieckim, tak jak i w polskim przymiotnik ma trzy stopnie. Są to: stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy.

Część przymiotników można stopniować według określonej zasady:

Stopień równy     Stopień wyższy     Stopień najwyższy
klein kleiner am kleinsten
toll toller am tollsten
schön schöner am schönsten
schnell schneller am schnellsten
billig billiger am billigsten
hell heller am hellsten
einfach einfacher am einfachsten
freundlich freundlicher am freundlichsten

Niestety, jak to zwykle bywa, każda reguła ma pewne wyjątki. Więc przymiotniki, które składają się z jednej sylaby (np. alt, kurz, jung) otrzymują nad samogłoskami „a”, „o” i „u” dodatkowo przegłos, czyli zamieniają się na „ä”, „ö” i „ü”. Nic trudnego, spróbujemy…

Stopień równy      Stopień wyższy      Stopień najwyższy
jung jünger am jüngsten
stark stärker am stärksten
lang länger am längsten

 

Do wyjątków należą też te przymiotniki, które kończą się na er lub el, np. dunkel, teuer, sauer, … . Troszkę inaczej się stopniują, gdyż zabiera się im samogłoskę e w stopniu wyższym. Wygląda to następująco:

Stopień równy      Stopień wyższy      Stopień najwyższy
teuer teurer am teuersten
dunkel dunkler am dunkelsten
sauer saurer am sauersten

 

Należy też pamiętać o tych przymiotnikach, które kończą się spółgłoskami „–d, „-t, „-z, „ i „–sch. Na przykład przymiotnik „kalt” należy do tej grupy i jak widać w tabeli poniżej, w stopniu najwyższym dochodzi dodatkowe -e:

Stopień równy      Stopień wyższy      Stopień najwyższy
kalt kälter am kältesten
alt älter am ältesten
süß süßer am süßesten
heiß heißer am heißesten

 

A dzieje się tak dlatego, gdyż trudno byłoby nam wymówić te przymiotniki bez dodatkowego –e, np. am kältsten, am ältsten itd.

Wyjątki!!!

Praktycznie w każdym języku istnieją wyjątki od reguły, tak jest też w przypadku przymiotników. Istnieje pewna grupa, która odmienia się nieregularnie:

Stopień równy      Stopień wyższy      Stopień najwyższy
gut (dobry, dobrze) besser am besten
gern (chętnie) lieber am liebsten
viel (dużo) mehr am meisten
hoch (wysoki) höher am höchsten
nah (bliski) näher am nächsten
wenig (mało) minder am mindesten