Zaimki pytające są potrzebne, aby utworzyć zdanie pytające. Warto znać ich jak najwięcej, by rozumieć, o co chodzi w pytaniu. Wyróżniamy zaimki składające się z jednego wyrazu np. wer (kto), was (co) oraz złożone, czyli takie, które składają się z dwóch wyrazów lub więcej np. seit wann (od kiedy), um wie viel Uhr (o której godzinie).

Przykładowe zaimki pytające jednowyrazowe.
WERWASWIEWANN
ktocojakkiedy
WOWOHINWEMWEN
gdziedokądkomukogo
WARUMWOHERWESSENWOMIT
dlaczegoskądczyj, czyjaczym (jedziesz)

eulenclub

Przykładowe zaimki pytające dwu- i więcej wyrazowe.
WIE OFTWIE LANGEWIE ALTWIE VIEL
jak częstojak długoile latile
SEIT WANNMIT WEMFÜR WENUM WIE VIEL UHR
gdziedokądczym (jedziesz)o któej godzinie

eulenclub