Czas przyszły Futur I jest czasem złożonym. Składa się z dwóch części: z odmiany czasownika werden (który znajduje się na drugim miejscu w zdaniu) i z bezokolicznika drugiego czasownika (który jest zawsze na końcu zdania).

Czasownik werden odmienia się nieregularnie:

werden
Ich werde
Du wirst
Er, sie, es wird
Wir  werden
Ihr  werdet
Sie  werden

 

Czasu przyszłego Futur I używamy w celu wyrażenia niedokonanej czynności w przyszłości. Brzmi to skomplikowanie. Chodzi po prostu o to, że w czasie Futur opowiadamy o rzeczach, które dopiero zamierzamy zrobić, np.

Przykłady zdań w czasie Futur I
Ich werde am Montag Rad fahren.

(Będę w poniedziałek jeździł rowerem.)

Du wirst am Abend in die Disko gehen.

(Pójdziesz wieczorem na dyskotekę.)

Meine Eltern werden mir 100 Euro Taschengeld geben.

(Moi rodzice będą mi dawać 100 euro kieszonkowego.)

Szyk zdania w czasie przyszłym Futur I:

Szyk zdania
1. Zdanie oznajmujące: Ich werde morgen Rad fahren.

Der Onkel wird ein neues Auto kaufen.

2. Zdanie pytające bez pytajnika: Wirst du morgen Rad fahren?

Werdet ihr im Gebirge wandern?

3. Zdanie pytające z pytajnikiem: Was werdet ihr morgen machen?

Wie lange wird der Film dauern?

 

Jak widać, czasownik „werden” znajduje się na drugim (zdanie oznajmujące) lub na pierwszym miejscu (zdanie pytające), a bezokolicznik znajduje się zawsze na końcu, zarówno w zdaniu pytającym, jak i oznajmującym.

Podsumowując:

Czas przyszły Futur I = werden + bezokolicznik