Czasowniki posiłkowe haben (mieć) sein (być) nie odmieniają się przez osoby według konkretnego schematu, lecz mają własną odmianę i trzeba ją zapamiętać.

Wygląda ona następująco:

  haben (mieć)   sein (być)
Ich habe Ich bin
Du hast Du bist
Er,sie,es hat Er,sie,es ist
Wir haben Wir sind
Ihr habt Ihr seid
Sie haben Sie sind

 

Przykładowe zdania:

Szyk zdania
Zdanie oznajmujące:
Ich habe einen Hund. (Mam psa.) Ich bin ein Schüler. (Jestem uczniem.)
Zdanie pytające:
Hast du einen Hund? (Czy masz psa?) Bist du ein Schüler? (Czy jesteś uczniem?)
Zdanie pytające z zaimkiem:
Was hast du? (Co masz?) Wer bist du? (Kim jesteś?)