Czasowniki nieregularne (zwane też mocnymi) jak nazwa wskazuje, odmieniają się w sposób nieregularny. Oprócz schematu końcówek, jaki poznaliście już w temacie o czasownikach regularnych, dochodzą dodatkowo zmiany w II i III osobie liczby pojedynczej (du i ersiees). 

Oto przykładowa odmiana popularnego czasownika nieregularnego fahren (jechać), który znajduje się w grupie, gdzie „a” wymienia się na „ä„:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Ich fahr-e Wir fahr-en
Du fähr-st Ihr fahr-t
Er, sie, es fähr-t Sie fahr-en

 

Podobnie odmieniają się inne czasowniki nieregularne np.: schlafen (spać), tragen (nosić), waschen (myć), laufen (biegać), halten (trzymać, zatrzymać), fallen (spadać), gefallen (podobać się).

W niektóych czasownikach nieregularnych „e” wymienia się na „i” w II i III osobie liczby pojedynczej np. geben (dawać). 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Ich geb-e Wir geb-en
Du gib-st Ihr geb-t
Er, sie, es gib-t Sie geb-en

To samo będzie się działo np. w: helfen (pomagać), sprechen (mówić), werfen (rzucać), treffen (spotykać).

 Do czasowników nieregularnych zalicza się też grupa, gdzie w II i III osobie liczby pojedynczej „e” wymienia się na „ie„. Np. lesen (czytać) czy sehen (patrzeć, widzieć).

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Ich les-e Wir les-en
Du liest Ihr les-t
Er, sie, es liest Sie les-en

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Ich seh-e Wir seh-en
Du sieh-st Ihr seh-t
Er, sie, es sieh-t Sie seh-en