W czasie teraźniejszym Präsens orzeczenie (np. fahren, machen, kaufen) ma w zdaniu oznajmującym pozycję stałą i znajduje się prawie zawsze na drugim miejscu. Podmiot (czyli np. du, Kasia, das Buch) znajduje się zawsze obok orzeczenia, w zdaniach oznajmujących może być zarówno przed nim, jak i za nim.

Zdanie oznajmujące
Du kommst aus Polen.
Aus Polen kommst du.
Markus kauft das Buch.
Das Buch kauft Markus.

Źle: Das Buch Markus kauft.

Źle: Markus das Buch kauft.

Pytanie w języku niemieckim można stworzyć poprzez inwersję, czyli umieszczenie odmienionego czasownika na początku zdania, a od razu po nim podmiotu.

Zdanie pytające bez zaimka pytającego
Kommst du aus Polen?
Kauft Markus das Buch?

Źle: Du kommst aus Polen?

Źle: Sie kauft das Buch?

Aby utworzyć zdanie pytające z pytajnikiem (Kto? Co? Kogo? itp.) należy pamiętać o tym, iż orzeczenie powinno znajdować się tuż po zaimku pytającym. Oczywiście zaraz za orzeczeniem znajduje się podmiot, a potem reszta zdania.

Zdanie pytające z zaimkiem pytającym
Wer kommt aus Polen?
Was kauft Markus?
Wohin geht deine Mutter?

ŹleWer aus Polen kommt?

Źle: Was du kaufst?

Czasami zdarzają się złożone zaimki pytające (Od kiedy? Jak długo? Do kogo? itp.). W takim przypadku orzeczenie nadal zajmuje miejsce po pytajniku, z tym że będzie to miejsce trzecie lub dalsze.

Zdanie pytające z zaimkiem pytającym
Seit wann liest du Comics?
Wie lange malst du das Bild?
Von wem hast du das Buch?

Źle: Seit wann Comics liest du?

ŹleWie lange du malst das Bild?

Oto najczęściej używane zaimki pytające, które warto znać:

wer was wo wohin wem wen wann warum wie wessen wobei womit
kto co gdzie dokąd komu kogo kiedy dlaczego jak czyj/czyja przy czym czym