Hello, hello.

Can you clap your hands? (2x)
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you stamp your feet? (2x)
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.

Can you clap your hands?
Hello, hello.

Can you stamp your feet?

New words and phrases

Say „Hello!” Powiedz „cześć!”
Clap your hands!Klaśnij w dłonie!
Stretch up high!Wyciągnij się wysoko!
Touch your toes!Dotknij palców u nóg!
Turn around! Obróć się!
Stamp your feet! Tupnij nogami!

Wyszukaj i zaznacz słówka.

Inna wersja piosenki: