Mary had a little lamb. (3x)
Mary had a little lamb whose fleece was white as snow.
Mary had a little lamb, and a big giraffe?!
Mary had a big giraffe. (3x)
Mary had a big giraffe whose neck was very long.
Long, long, long, long. (2x)
Very very very long.
And a rhinoceros. Hmmm?
Mary had a rhinoceros.(3x)
Mary had a rhinoceros whose horn was very sharp.
Sharp, sharp, sharp, sharp. (2x)
Very very very sharp.
A kangaroo, too?
Mary had a kangaroo. (3x)
Mary had a kangaroo whose pouch was very warm.
Warm, warm, warm, warm. (2x)
Very very very warm.
And a camel.
Mary had a camel. (3x)
Mary had a camel. Whose hump was very round.
Round, round, round, round. (2x)
Very very very round.

Words and phrases

little lambmała owieczka
fleecewełna, runo
white as snowbiały jak śnieg
big giraffeduża żyrafa
very long neckbardzo długa szyja
rhinocerosnosorożec
very sharp hornbardzo ostry róg
kangarookangur
very warm pouchbardzo ciepła torba
camelwielbłąd
round humpokrągły garb

Poćwicz słówka z piosenki na platformie Quizlet: „Mary had a little lamb” 

Odszukaj pary.