Język niemiecki

typowe dla krajow DACH

Tu poznacie podstawowe słownictwo w języku niemieckim. W lekcjach znajdziecie interaktywne ćwiczenia, dzięki którym możecie utrwalić swoją wiedzę. Nagrania zamieszczone obok zestawów słówek oraz w niektórych zadaniach dodatkowo pomagają poćwiczyć poprawną wymowę. W innych zakładkach znajdują się wybrane zagadnienia z gramatyki niemieckiej oraz elementy realioznawstwa.

Viel Spaß beim Lernen! 😀