Czasownik haben znaczy mieć.

Ich habe – Ja mam

Du hast – Ty masz

Er, sie, es hat – On, ona, ono ma

Wir haben – My mamy

Ihr habt – Wy macie

Sie haben – Oni, one mają

Czasownik sein znaczy być.

Ich bin – Ja jestem

Du bist – Ty jesteś

Er, sie, es ist – On, ona, ono jest

Wir sind – My jesteśmy

Ihr seid – Wy jesteście

Sie sind – Oni, one są

eulenclub

Szyk zdania z czasownikami posiłkowymi

Zdanie oznajmujące
Ich habe einen Hund.
(Mam psa.) 

Ich bin ein Schüler.
(Jestem uczniem.)
Zdanie pytające
Hast du einen Hund?
(Czy ty masz psa?)

Bist du ein Schüler?
(Czy ty jesteś uczniem?)
Zdanie pytające z zaimkiem
Was hast du in der Tasche?
(Co masz w torbie?) 

Wer bist du?
(Kim jesteś?)