Die Zahl (Liczebik)         Der Wievielte? (Który?)         Am Wievielten? (Którego?)
1 *einsersteam ersten
2 zweizweite am zweiten
3 *dreidritte am dritten
 4 vier vierte am vierten
 5 fünf fünfte am fünften
 6 sechs sechste am sechsten
 7 *sieben siebte am siebten
 8 *acht achte am achten
 9 neun neunte am neunten
 10 zehn zehnte  am zehnten
 11 elf elfte am elften
 12 zwölf zwölfte am zwölften
 13 dreizehn dreizehnte am dreizehnten
 14 vierzehn vierzehnte am vierzehnten
 15 fünfzehn fünfzehnte am fünfzehnten
 16 sechzehn sechzehnte am sechzehnten
 17 siebzehn siebzehnte am siebzehnten
 18 achtzehn achtzehnte am achtzehnten
 19 neunzehn neunzehnte am neunzehnten

*Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy poprzez dodanie końcówki -te lub ten do liczebnika głównego.

  Wyjątki: 1, 3, 7 i 8.

Die Zahl (Liczebik)        Der Wievielte? (Który?)Am Wievielten? (Którego?)
 20 zwanzigzwanzigsteam zwanzigsten
 21 einundzwanzig einundzwanzigste am einundzwanzigsten
 22 zweiundzwanzig zweiundzwanzigste am zweiundzwanzigsten
 30 dreißig dreißigste am dreißigsten
 40 vierzig vierzigste am vierzigsten
 50 fünfzig fünfzigste am fünfzigsten
 60 sechzig sechzigste am sechzigsten
 70 siebzig siebzigste am siebzigsten
 80 achtzig achtzigste am achtzigsten
 90 neunzig neunzigste am neunzigsten
 100 hundert hundertste am hundertsten

*Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż tworzymy poprzez dodanie końcówki -ste lub -sten do liczebnika głównego.

Ćwiczenia interaktywne:

1. Oś liczbowa. Uporządkuj liczebniki.

2. Uzupełnij liczebniki. W drugiej kolumnie zacznij od „der”, a w trzeciej od „am”.