Dziedziny biologii

Biologia jest bardzo obszerną nauką. BOTANIKAnauka o roślinach, , ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiskaZOOLOGIAnauka o zwierzętach, ich zachowaniach i budowieMIKROBIOLOGIAnauka zajmująca się badaniem i...