Blogi – internetowe pamiętniki dla każdego

Prowadzenie blogów jest bardzo popularne we współczesnym świecie, rozpowszechniło się również w edukacji. Blogi, nazywane też internetowymi pamiętnikami mogą też być uważane za przejaw działalności dydaktycznej i służyć różnym celom, w tym edukacyjno-informacyjnym....