Instrukcja obsługi czasowników modalnych

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi. Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są identyczne i nie mają końcówek jak w czasowniku regularnym. W temacie niektórych...

Instrukcja obsługi czasowników regularnych

Czasowniki to słowa odpowiadające na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Czasowniki w słownikach mają postać bezokoliczników, składają się z tzw. tematu czasownika oraz końcówki (-en, -ern, -eln). -en np. wohnen (mieszkać),...