DNA – nośnik informacji genetycznej

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest nazywany nośnikiem informacji genetycznej, gdyż w nim zapisane są informacje o cechach organizmu. DNA zawiera informację (instrukcję), według której w komórce są budowane białka i dzięki nim dany organizm ma konkretne cechy...