Dziedziczenie płci u człowieka

Wiemy już, że każdy organizm ma swój własny charakterystyczny zestaw chromosomów, który nazywamy kariotypem i zawarte w nich geny decydują o tym, jak będzie wyglądał dany organizm. Ale co decyduje o płci człowieka? Gen? Chromosom? Czy może coś innego? O tym właśnie...

DNA – nośnik informacji genetycznej

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest nazywany nośnikiem informacji genetycznej, gdyż w nim zapisane są informacje o cechach organizmu. DNA zawiera informację (instrukcję), według której w komórce są budowane białka i dzięki nim dany organizm ma konkretne cechy...

Grzegorz Mendel – ojciec genetyki

Genetyka jako odrębna dziedzina powstała już na przełomie XIX i XX wieku. Od tamtej pory bardzo się rozwinęła i należy dzisiaj do najważniejszych działów biologii. Przełomowym momentem dla genetyki było odkrycie w 1953 r. budowy DNA. Autorami modelu tzw. podwójnej...