Instrukcja obsługi czasowników zwrotnych

Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w...

Instrukcja obsługi czasowników modalnych

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi. Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są identyczne i nie mają końcówek jak w czasowniku regularnym. W temacie niektórych...

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe (Personalpronomen) są krótkie i łatwe do zapamiętania. Naucz się ich koniecznie, aby nie mieć problemu z rozpoznaniem, o jaką osobę chodzi w zdaniu. ICH (ja)DU (ty)ER, SIE, ES (on, ona, ono)WIR (my)IHR (wy)SIE (oni,...

Zaimki pytające

Zaimki pytające są potrzebne, aby utworzyć zdanie pytające. Warto znać ich jak najwięcej, by rozumieć, o co chodzi w pytaniu. Wyróżniamy zaimki składające się z jednego wyrazu np. wer (kto), was (co) oraz złożone, czyli takie, które składają się z dwóch wyrazów lub...

Szyk zdania w czasie teraźniejszym Präsens

W czasie teraźniejszym Präsens orzeczenie ma w zdaniach oznajmujących i pytających pozycję stałą. W zdaniach oznajmujących znajduje się na (umownym) drugim miejscu. Ważne: podmiot znajduje się zawsze obok orzeczenia! W zdaniach oznajmujących może być zarówno przed,...