Wie heißt du? (Jak się nazywasz?)

DIE FRAGEPytanie DIE ANTWORTOdpowiedź Wie heißt du?Jak się nazywasz?Ich heiße Anita.Nazywam się Anita.Woher kommst du?Skąd pochodzisz?Ich komme aus Polen.Pochodzę z Polski.Wo wohnst du?Gdzie mieszkasz?Ich wohne in Warschau. Mieszkam w Warszawie.Wie alt...