Das Wetter (Pogoda)

Określenia pogodowe oraz utworzone od nich rzeczowniki: OKREŚLENIE POGODOWERZECZOWNIKEs ist warm.Jest ciepło.die Wärmeciepło Es ist heiß.Jest gorąco.die Hitzeupał Es ist kalt.Jest zimno. die KältezimnoEs ist frostig.Jest mroźno. der FrostmrózEs ist sonnig.Jest...