Instrukcja obsługi czasowników zwrotnych

Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w...

Instrukcja obsługi czasowników regularnych

Czasowniki to słowa odpowiadające na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Czasowniki w słownikach mają postać bezokoliczników, składają się z tzw. tematu czasownika oraz końcówki (-en, -ern, -eln). -en np. wohnen (mieszkać),...

Szyk zdania w czasie teraźniejszym Präsens

W czasie teraźniejszym Präsens orzeczenie ma w zdaniach oznajmujących i pytających pozycję stałą. W zdaniach oznajmujących znajduje się na (umownym) drugim miejscu. Ważne: podmiot znajduje się zawsze obok orzeczenia! W zdaniach oznajmujących może być zarówno przed,...