Składniki chemiczne organizmów

Świat organizmów jest bardzo różnorodny, budowa organizmów też jest bardzo złożona. Aby lepiej ją zrozumieć, warto poznać substancje jakie go budują.  Należą do nich związki chemiczne, które z kolei składają się z pierwiastków. Zarówno o jednych, jak i o drugich sobie...