Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa jest zbudowana z elementów, które mogą się kurczyć i rozkurczać. Dzięki temu organizm może się poruszać, w ich jelitach porusza się pokarm a w naczyniach krwionośnych krąży krew. Ze względu na budowę wyróżniamy trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładką...

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa, zwana też nabłonkiem, jest zbudowana z komórek, które ściśle do siebie przylegają. Komórki te są ułożone w jednej lub kilkunastu warstwach.  Tkanki nabłonkowe pełnią w organizmie różne funkcje, jednak do ich głównych zadań należą: ochrona ciała...