Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

Die Personaldaten (Dane osobowe)

Adresse die,-n adres
Alter das,- wiek
Beruf der,-e zawód
die besonderen Kennzeichnen znaki szczególne
Familienname der,-n nazwisko rodowe
Familienstand der, kein Pl. stan cywilny
Fremdsprache die,-n język obcy
Geburtsdatum das,-daten data urodzenia
Geburtsort der,-e miejsce urodzenia
geschieden rozwiedziony/rozwiedziona
Geschlecht das,-er płeć
Größe die,-n wzrost
Interessen die, Pl. zainteresowania
jung młody
ledig wolny
Lieblingsbeschäftigung die,-en ulubione zajęcie
Lieblingsfarbe die,-n ulubiony kolor
männlich płci męskiej
Name der,-n nazwisko
Nationalität die,-en narodowość
Persönlichkeit die,-en osobowość
Spitzname der,-n przezwisko
Sternzeichen das,- znak zodiaku
verheiratet żonaty/zamężna
Vorname der,-n imię
weiblich płci żeńskiej
Witwe die,-n wdowa
Witwer der,- wdowiec

Das Aussehen (Wygląd zewnętrzny)

  

alt  stary
attraktiv  atrakcyjny
Bart der, die Bärte broda
beleibt otyły
blass blady
blond blond
braungebrannt opalony
Brille die, -n okulary
dick gruby
dunkel ciemny
dürr chudy
Falten / Runzeln die zmarszczki
gefärbt farbowane
gepflegt zadbany
Gesichtsfarbe die, -n cera, karnacja
glatt gładkie
Glatze die, -n łysina
glatzig łysy
groß duży
gutaussehend przystojny
Haarschnitt der, -e fryzura
Haut die, die Häute skóra
hässlich brzydki
hell jasny
hellbraun piwny
hübsch przystojny, piękny
klein mały
kurz krótki
lang długi
Locken die loki
lockig kręcony
mager chudy
Narbe die, -n blizna
oval owalny
Pony der, -s grzywka
rot rudy
rund okrągły
rundlich pulchny
schlank szczupły, smukły
Schnurrbart der, -bärte wąs
schön ładny
Sommersprossen die, Pl. piegi
sommersprossig piegowaty
Tätowierung die, -en tatuaż
übergewichtet z nadwagą
wellig falujący
Wimper die, -n rzęsy
Zopf der, die Zöpfe warkocz

Die Charaktereigenschaften und Persönlichkeit (Charakter i osobowość)

aggressiv agresywny
aktiv aktywny
ärgerlich gniewny
aufgeweckt bystry
ausgewogen zrównoważony
beharrlich uparty
bescheiden skromny
blöd głupi
böse zły
ehrgeizig ambitny
ehrlich uczciwy
energisch pełen energii
ernst poważny
faul leniwy
fleißig pilny
freundlich przyjazny
fröhlich radosny
geduldig cierpliwy
geizig skąpy
gewaltig gwałtowny
glücklich szczęśliwy
großzügig hojny
hilfsbereit pomocny
höflich uprzejmy
humorvoll z poczuciem humoru, żartobliwy
impulsiv porywczy
intelligent inteligentny
kindisch dziecinny
klug rozsądny, mądry
komisch zabawny, dziwny
kontaktfreudig towarzyski
kreativ twórczy
liebevoll troskliwy
loyal lojalny
mutig odważny
nett miły
optimistisch optymistyczny
pessimistisch pesymistyczny
praktisch praktyczny
redselig gadatliwy
romantisch romantyczny
ruhig cichy, spokojny
schüchtern nieśmiały
selbstbewusst pewny siebie
selbstsüchtig samolubny
sorgsam troskliwy
sparsam oszczędny
streng surowy
taktvoll taktowny
talentiert utalentowany
tolerant tolerancyjny
traurig smutny
treu wierny
verantwortlich / verantwortungsvoll odpowiedzialny
verdächtig podejrzany
verschwenderisch rozrzutny
vorsichtig uważny, ostrożny
zart wrażliwy
zuverlässig  niezawodny

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN