Czas przeszły Perfekt opowiada o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Jest to czas złożony i składa się z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz z trzeciej formy czasownika, tzw. Partizip II.

Haben lub sein: czasownik  „haben” oznacza „mieć”, a „sein” oznacza „być”. Lecz użyte w czasie Perfekt, tracą one swoje znaczenie. Odmieniają się w sposób następujący:

haben sein
Ich habe bin
Du hast bist
Er  hat ist
Wir  haben sind
Ihr  habt seid
Sie  haben sind

Partizip II. W języku niemieckim czasownik ma 3 formy i ostatnia należy do czasu przeszłego Perfekt i zwana jest w właśnie formą Partizip II. 

Bezokolicznik Imperfekt Perfekt
kaufen kaufte gekauft 
machen machte gemacht 
fahren fuhr gefahren (s)
trinken trank getrunken 

 

Nie wszystkie formy Partizip II zaczynają się na ge-. Nie ma jednej zasady dla wszystkich czasowników i Partizip II mogą być różne np.

  • gemacht
  • gegangen
  • ferngesehen
  • eingekauft
  • telefoniert

Kiedy użyć w czasie przeszłym Perfekt czasownik „haben”, a kiedy „sein”? Większość czasowników łączy się w czasie przeszłym Perfekt z „haben”, jednak istnieje pewna grupa, która łączy się z „sein”. Najpopularniejsze z tej grupy, to: bleiben (zostać), fahren (jechać), fliegen (latać), gehen (iść), kommen (przychodzić), laufen (biegać), reiten (jeździć konno), schwimmen (pływać), segeln (żeglować), sein (być), springen (skakać), tauchen (nurkować), wandern (wędrować).

Perfekt mit „haben” Perfekt mit „sein”
Ich habe ein Auto gekauft.

(Ja kupiłem samochód.)

Ich bin zu Hause geblieben.

(Ja zostałem/am w domu.

Du hast das Fahrrad geputzt.

(Ty czyściłeś rower.)

Du bist nach Warschau gefahren.

(Ty pojechałeś/aś do Warszawy.)

Er hat ein Buch gelesen.

(On czytał książkę.)

Meine Tante ist Rad gefahren.

(Moja ciocia jeździła rowerem.)

Wir haben in Supermarkt eingekauft.

(My robiliśmy zakupy w supermarkecie.)

Wir sind auf dem Sportplatz gelaufen.

(My biegaliśmy na boisku.)

Ihr habt Ball gespielt.

(Wy graliście w piłkę.)

Ihr seid auf dem Land geritten.

(Wy jeździliście konno na wsi.)

Sie haben Lagerfeuer gemacht.

(Oni robili ognisko.)

Sie sind im Gebirge gewandert.

(Oni wędrowali w górach.)

 

Podsumowując:

Czas przeszły Perfekt = haben lub sein + Partizip II