W języku niemieckim istnieje grupa czasowników, które łączą się z określonymi przyimkami w określonym przypadku.

Na przykład:

diskutieren über (A) (dyskutować o) —> Ich diskutiere über das neue Lied. (Dyskutuję o nowej piosence.)

stolz sein auf (D) (być dumnym z) —> Ich bin stolz auf meine Mutter. (Jestem dumny/a z mojej mamy.)

Rekcja czasowników = czasownik + przyimek w określonym przypadku

 

Nie ma zasad określających, dlaczego ten czasownik łączy się z tym przyimkiem, czy przypadkiem. Litera „A” oznacza Akkusativ, czyli czwarty przypadkek zwany biernikiem, a „D” Dativ, czyli trzeci przypadek zwany celownikiem. Oto lista z rekcją wybranych czasowników:

 

Rektion der Verben Polnische Übersetzung
1. ab/hängen von (D)

2. abhängig sein von (D)

3. achten auf (A)

4. sich an/pirschen an

5. aus/geben für (A)

6. aus/kommen mit (D)

7. bedroht sein von (D)

8. sich beschäftigen mit (D)

9. betroffen sein von (D)

10. borgen von (D)

11. diskutieren über (A)

12. eingeschränkt sein von (D)

13. einverstanden sein mit (D)

14. sich entscheiden für (A)

15. sich erholen von (D)

16. erkennen an (D)

17. geraten in (A)

18. glauben an (A)

19. leiden unter (D)

20. leihen von (D)

21. los/kommen von (D)

22. reichen für (A)

23. sich sorgen um (A)

24. stolz sein auf (A)

25. suchen nach (D)

26. unterstützen mit (D)

27. sich verlassen auf (A)

28. verschicken an (A)

29. verlangen von (D)

30. sich verstehen mit (D)

31. sich vertragen mit (D)

32. sich wenden an (A)

33. zwingen zu (D)

1. zależeć od

2. być uzależnionym od

3. zważać na

4. podkradać się do

5. wydawać na

6. wychodzić z

7. być zagrożonym przez

8. zajmować się (czymś)

9. być dotkniętym czymś (przenośnie)

10. pożyczać od

11. dyskutować o

12. być ograniczanym przez

13. zgadzać się z

14. zdecydować się na

15. odpocząć od

16. rozpoznać po

17. wpaść w (np. w kłopoty)

18. wierzyć w

19. cierpieć z (powodu)

20. pożyczyć od

21. uwolnić się od

22. starczać na

23. troszczyć się o

24. być dumnym z

25. szukać (czegoś)

26. wspierać w (czymś)

27. polegać na

28. rozsyłać/wysyłać do

29. wymagać od

30. rozumieć się (z kimś)

31. pogodzić się z (z kimś)

32. zwrócić się (do kogoś)

33. zmusić do

 

Ukośnik znajdujący się pomiędzy niektórymi czasownikami wskazuje na to, iż są to czasowniki rozdzielnie złożone. Na przykład: (aus/geben für – wydawać na) —> Ich gebe mein Geld für Klamotten aus. (Wydaję moje pieniądze na ciuchy.)