1. Aby określić godzinę, trzeba dobrze znać liczebniki.
 2. Zapamiętaj: vor (przed), nach (po), halb (wpół do), Viertel (kwadrans), Uhr (godzina).
 3. Pytania o godzinę: Wie spät ist es? lub Wie viel Uhr ist es?
 4. Aby podać godzinę, zaczynamy od: Es ist … (Jest …)
 5. Czas zegarowy może być podany w sposób urzędowy lub potoczny.
 6. Podobnie jak w języku polskim, sposób urzędowy brzmi oficjalnie:
  • Es ist drei Uhr zehn. (jest trzecia godzina dziesięć.)
 7. Potocznie mówimy: 
  • Es ist halb eins. (Jest wpół do pierwszej.)
  • Es ist zehn nach vier. (Jest dziesięć po czwartej).

Przykłady:

 Sposób 1 (oficjalny)Sposób 2 (potoczny)
Es ist sieben Uhr.Es ist sieben Uhr.
Es ist sieben Uhr dreißig.Es ist halb acht Uhr.
Es ist dreißig nach sieben Uhr.
Es ist zehn Uhr.Es ist zehn Uhr.
Es ist elf Uhr vierzig.Es ist vierzig nach elf Uhr.
Es ist zwanzig vor zwölf Uhr.

Wybierz zdanie (lub zdania) pasujące do zegara.

eulenclubZadanie dla mistrzów klawiatury.